Nieuws

NEMACC: 'Accountants net iets gelukkiger dan gemiddeld'

Accountants scoren qua geluk en levenstevredenheid net iets hoger dan het Nederlandse gemiddelde. Er is een duidelijk verband tussen het geluksniveau en ziekteverzuim, verloop en werkprestaties. Werk-privébalans, inhoud van het werk en werkvloeromstandigheden zijn de drie belangrijkste factoren die invloed hebben op het geluksniveau.

Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO) in opdracht van NEMACC. In termen van geluk en levenstevredenheid scoren accountants met ruim een 7,8 net iets boven het Nederlandse gemiddelde. De verschillen in geluk en levenstevredenheid tussen Nederlandse accountants en de rest van de Nederlandse beroepsbevolking zijn vergelijkbaar met de verschillen in andere Europese landen.

Accountants zijn in vergelijking met de rest van de beroepsbevolking in Nederland meer tevreden met hun financiële situatie, hebben meer autonomie op het werk en een hoger opleidingsniveau. "Deze aspecten zorgen er gedeeltelijk voor dat accountants bovengemiddeld op geluk en levenstevredenheid scoren. Accountants zijn daarentegen minder tevreden met hun reistijd naar het werk, vrije tijd en hebben minder sociale contacten. Deze aspecten drukken het geluk en de levenstevredenheid van accountants ten opzichte van het gemiddelde van de rest van de beroepsbevolking", aldus de onderzoekers.

Er zijn volgens het onderzoek weinig verschillen in geluk en werkgeluk tussen mannen en vrouwen, accountants met veel of weinig werkervaring in de huidige functie, en AA of RA accountants. Accountants in business hebben wel een hoger (werk)geluk dan de openbare accountants, overheidsaccountants en interne accountants. Jongere accountants en accountants werkzaam bij grotere kantoren hebben lager (werk)geluk.

Werk-privébalans

Accountants zijn over het algemeen het meest tevreden met de werksfeer, de relatie met collega's, autonomie bij het uitvoeren van de werkzaamheden en aansluiting van het werk bij de opleiding. De respondenten zijn daarentegen minder tevreden over inspraak, communicatie binnen de organisatie, werk-privébalans, maatschappelijk nut van het werk en waardering die ze krijgen voor het gedane werk.

Werk-privébalans, inhoud van het werk en werkvloeromstandigheden (waaronder inspraak, communicatie en waardering) zijn het belangrijkst in het verklaren van verschillen in geluk en werkgeluk tussen accountants. "Gegeven dat de meeste gelukswinst valt te behalen bij factoren die sterk samen hangen met (werk)geluk en waarop accountants minder hoog scoren, ligt het voor de hand dat accountantskantoren moeten inzetten op (1) verbeteren van de werk-privébalans, (2) aantrekkelijker maken van specifieke aspecten van de inhoud van het werk zoals meer afwisselend, interessant, en uitdagend werk en (3) verbetering van inspraakmogelijkheden, waardering en communicatie op de werkvloer, oftewel de elementen binnen de werkvloeromstandigheden waarop accountants lager scoren", aldus de onderzoekers.

Werkgeluk en algemeen geluk

Accountants zijn ongeveer even gelukkig als boekhouders, juristen en overige specialisten in bedrijfsbeheer en administratie. Ze zijn wel iets meer tevreden met hun leven dan boekhouders en juristen. Accountants hebben ook vergelijkbare geluksniveaus met individuen werkzaam als manager of in intellectuele en wetenschappelijke beroepen. Ze scoren over het algemeen iets hoger dan individuen werkzaam in administratieve beroepen.

Accountants behoren echter niet tot de meest gelukkige beroepen. Onder meer kappers, artsen, directeuren van grote ondernemingen en docenten in het hoger onderwijs scoren hoog qua geluk en levenstevredenheid. De onderzoekers zien een duidelijk verband tussen werkgeluk en algemeen geluk "doordat ze samenhangen met minder verloop, minder ziekteverzuim en betere werkprestaties".

Van de accountants die stellen gelukkig te zijn, geeft 66 procent aan dat ze denken over vijf jaar nog bij dezelfde werkgever te werken, terwijl 43 procent heeft nagedacht over een andere baan en 24 procent ook daadwerkelijk actief op zoek is naar een andere functie. Van de minder gelukkige accountants geeft slechts 34 procent aan dat ze denken nog over vijf jaar bij dezelfde werkgever te werken, denkt 72 procent na over een andere baan en is 41 procent actief op zoek naar een andere baan. Gelukkige accountants scoren tevens een punt hoger op zelf-gerapporteerde werkprestatie (op een 0 tot 10 schaal) en hebben 15 procentpunt minder ziekteverzuim, gemeten als percentage van de accountants dat langer dan een week ziek is geweest.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.