Nieuws

Pheijffer: 'Kabinet moet capaciteit en middelen vrijmaken voor controle NOW'

Uit buitenlands onderzoek blijkt dat het risico op fraude met steunmaatregelen vooral op de loer ligt bij kleine ondernemingen. Het kabinet moet daarom capaciteit en middelen vrij maken voor een stevig en adequaat beleid om de risico's op misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) te beperken.

Dat betoogt Marcel Pheijffer in een column in het FD. Pheijffer ondersteunt de uitkomsten van onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar het M&O-beleid van de overheid. In het rapport toont de Rekenkamer begrip voor de keuzes van het kabinet bij het snel opzetten van de regeling, maar zij wijst ook op de noodzaak op subsidiecontroles voor de NOW-regeling achteraf adequaat aan te pakken. De Rekenkamer adviseert bij de volgende tranche meer vooraf en tussentijds controles te laten plaatsvinden.

Pheijffer wijst op een Amerikaans rapport, waaruit blijkt dat veel partijen die een steunaanvraag deden in het verleden boetes kregen voor allerlei illegaal en ongewenst gedrag inzake veiligheid op de werkplaats, milieuovertredingen en illegaal gedrag, maar ook allerlei fraude-gerelateerde misdrijven. "Het kabinet doet er goed aan niet alleen nota te nemen van de beschreven rapporten, maar ook de consequenties hiervan te nemen: door capaciteit en middelen vrij te maken voor een stevig en adequaat M&O-beleid. De ongekende bedragen die in deze coronacrisis met de steunmaatregelen zijn gemoeid, het oplopende begrotingstekort en de nog onbekende financiële gevolgen van de pandemie, nopen daartoe."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.