Nieuws

Kanttekeningen Monitoring Commissie bij hoog nalevingspercentage Corporate Governance Code

Naleving van de herziene Corporate Governance Code door beursvennootschappen is onverminderd hoog met 98,4 procent, zo blijkt uit het monitoring-rapport over boekjaar 2019. Maar de Monitoring Commissie Corporate Governance Code plaatst kanttekeningen bij de hoge nalevingspercentages.

Ruim driekwart van die naleving is namelijk verondersteld, vanwege de systematiek van het 'pas toe of leg uit'-principe. De commissie wil gaan onderzoeken "of een andere systematiek tot uitkomsten zou kunnen leiden waaraan grotere betekenis kan worden toegekend".

Dat zou kunnen betekenen dat beursgenoteerde bedrijven in de toekomst bij alle bepalingen uit de code moeten uitleggen wat zij er het afgelopen jaar mee hebben gedaan, zegt commissievoorzitter Pauline van der Meer Mohr in het Financieele Dagblad. "Nu geldt het principe: pas toe óf leg uit. Je kunt ook naar: pas toe én leg uit." De commissie gaat dit "serieus onderzoeken om de transparantie van de verslaggeving en daarmee de kwaliteit van de naleving te vergroten".

De commissie constateert daarnaast dat de verslaggeving over langetermijnwaardecreatie "te vaak procesmatig is ingestoken en onvoldoende inhoudelijk" is. De commissie kijkt daarom of het wenselijk is om nadere guidance te geven over dit onderwerp. Een andere belangrijke conclusie is dat de verantwoording over diversiteit nog onvoldoende is en in sommige gevallen achterloopt op wettelijke ontwikkelingen. De commissie verwacht dat vennootschappen het thema diversiteit "in brede zin hoger op de agenda plaatsen en zich meer inspannen om zorgvuldig verantwoording daarover af te leggen". Ook zijn de bepalingen ten aanzien van de verantwoording over risicobeheersing in boekjaar 2019 minder goed nageleefd dan een jaar eerder.

Best practices en guidance beloningsverhoudingen

In het rapport geeft de commissie voorbeelden uit jaarverslagen over boekjaar 2019 die zij als best practices beschouwt voor de verantwoording over diversiteit, langetermijnwaardecreatie, de dialoog met stakeholders en cultuur.

Voor de eerste keer sinds de inwerkingtreding van de herziene code geeft de commissie guidance bij een bepaling uit de code, namelijk bij de verhouding tussen de beloning van de ceo en de medewerkers. Dit omdat de commissie heeft vastgesteld dat beursvennootschappen het begrip beloningsverhoudingen verschillend invullen. "Vanuit de samenleving maar ook de vennootschappen zelf en de aandeelhouders klonk de verzuchting dat het daardoor lastig was om te vergelijken", aldus Van der Meer Mohr in het FD.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.