Nieuws

NBA HELPT Vraag van de Dag: accountantswerk opschorten of niet?

"Is het verstandiger om mijn werkzaamheden op te schorten tot er meer duidelijkheid is over de gevolgen van de crisis?" Die vraag van accountants komt inmiddels regelmatig langs bij de Helpdesk Vaktechniek van de NBA.

De beroepsorganisatie adviseert accountants om hun werk vooralsnog zoveel mogelijk voort te zetten, in het belang van het maatschappelijk verkeer. De NBA realiseert zich dat het in ‘coronatijden’ uitdagend kan zijn om het werk goed te blijven doen, maar dat moet wel het uitgangspunt zijn.

Zoals blijkt uit NBA Alert 42 en RJ-Uiting 2020-5 is het mogelijk voor organisaties om jaarrekeningen op te maken en vast te stellen. Accountants kunnen deze jaarrekeningen in principe ook samenstellen en controleren, aldus de NBA. "Natuurlijk zal het soms door de omstandigheden niet mogelijk blijken om de werkzaamheden zoals gepland uit te voeren. Denk dan goed na over de gevolgen voor uw werk."

De beroepsorganisatie benadrukt dat accountants in al hun rollen kunnen bijdragen aan het draaiend houden van de Nederlandse economie, zoals door het opstellen van kredietaanvragen, vragen van uitstel bij de Belastingdienst, aanvragen van de tegemoetkoming in de loonkosten en het (op termijn) afgeven van accountantsverklaringen daarbij.

Blijf integer

"Wees daarbij alert op bedreigingen voor de fundamentele beginselen uit de VGBA", zo wordt door de helpdesk benadrukt. "Blijf integer, objectief, professioneel en vakbekwaam en zorgvuldig en ga ook in deze tijd vertrouwelijk om met de gegevens van uw cliënt. Zorg er in ieder geval voor dat u uw naam niet laat gebruiken voor misleidende informatie." De helpdesk adviseert accountants om te overleggen met een collega, een adviseur, een vertrouwenspersoon van de NBA of de helpdesk als er druk op accountants wordt uitgeoefend om dingen te doen die hun fundamentele beginselen bedreigen.

"De NBA begrijpt dat individuele accountants nu voor enorme dilemma's komen te staan en zelf risico lopen niet volledig compliant te zijn omdat de regelgeving niet altijd goed voorziet in crisissituaties als deze. Echter, de NBA roept haar leden op om juist nu haar meerwaarde te laten zien. Onze beroepsgroep zorgt door de hele keten heen voor toevoeging van betrouwbaarheid aan informatie waarmee juist nu economische beslissingen moeten worden genomen."

In situaties waarin de standaarden niet lijkt te voorzien geldt de VGBA. Met name wordt daarbij gewezen op artikelen 7 tot en met 9, aldus de NBA. Als de accountant zijn besluitvorming goed communiceert met betrokkenen en goed documenteert in de dossiers, wil de NBA met toezichthouders overleg plegen om coulance te betrachten ten aanzien van compliance met wet- en regelgeving, voor de duur van de coronacrisis.

Kijk op NBA HELPT voor meer praktijkvragen voor de helpdesks.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.