Nieuws

NBA: 'Halfjaarcijfers met continuïteitsverklaring beslissing van bedrijven zelf'

Het is aan bedrijven zelf of zij het nodig achten meer openheid te geven over halfjaarcijfers en die te voorzien van een nieuwe continuïteitsverklaring van de accountant.

Dat zegt de NBA in reactie op een oproep van de VEB. De VEB stelde deze week een serie maatregelen voor naar aanleiding van de invloed van de coronacrisis op bedrijven. De gedachte achter de maatregelen is dat beleggers meer inzicht willen hebben op de staat van ondernemingen en de impact van de crisis op de operationele en financiële huishouding.

De NBA wijst er in een reactie op dat het lastig is om een dergelijke maatregel voor alle bedrijven te nemen. NBA-woordvoerder Lukas Burgering: "De impact verschilt echter enorm per branche/sector en per bedrijf, dus generaliseren is niet zomaar mogelijk. Het coronavirus heeft bovendien impact op heel veel posten op de balans en daarmee op de financiële huishouding van ondernemingen. Denk aan mogelijke afwaarderingen van materiele of immateriële vaste activa, voorraden, debiteuren en onderhanden werk, mogelijke contractuele kwesties, interne projecten die niet doorgaan of tijdelijk stopgezet, employment issues, ICT-projecten etc."

Burgering wijst er ook op dat het coronavirus veel impact heeft op de bedrijfsvoering van ondernemingen. "Er gaat veel aandacht naar ingevoerde maatregelen om de crisis door te komen en het heeft ook impact op de interne controle processen en beschikbaarheid van mensen (denk ook aan verhoogde fraude risico's door veranderingen in processen vanwege werken op afstand). Het vergt dus ook meer voorbereiding en niet elke onderneming is mogelijk in staat om zo’n haljaarbeoordeling daardoor tijdig te ondergaan."

Prioriteit

Uiteindelijk beslist de raad van commissarissen of zo'n extra opdracht gegeven wordt, niet de accountant, zegt de NBA. "Daartoe zullen die rvc's eerst moeten nagaan of de onderneming in kwestie de interne processen voor zo’n extra beoordelingsopdracht voldoende op orde heeft, anders valt er niet veel te beoordelen. Voor veel ondernemingen is crisismanagement en omgaan met de gevolgen van niet alleen de crisis, maar ook de maatregelen van de overheid en haar liquiditeit en financiering, prioriteit nummer één. Accountants helpen daarbij de ondernemers zo goed als ze kunnen. Verantwoording aan aandeelhouders blijft daarbij van groot belang, maar zal niet altijd de eerste prioriteit van alle ondernemingen zijn."

Burgering beaamt dat de capaciteit van accountants in de markt ook een aandachtspunt is. "Niettemin zullen alle accountantsorganisaties alles op alles zetten om te voldoen aan datgene wat hun opdrachtgevers en klanten vragen. In de praktijk leveren zij nu al veel ondersteuning bij de uitvoering van het Noodhulppakket van de overheid, bij vereiste verklaringen voor banken en financiers en in fiscale regelingen die de overheid heeft getroffen."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.