Nieuws

Informatiebeveiliging bij accountantskantoren onder druk door corona

Financiële ondernemingen en accountantsorganisaties lopen sinds het uitbreken van de coronacrisis meer risico's op het gebied van informatiebeveiliging, onder meer vanwege het risico op datalekken door thuiswerken en een toenemende afhankelijkheid van (externe) dienstverleners.

Dat blijkt uit een inventarisatie van de Autoriteit Financiële markten. "Thuiswerken maakt ondernemingen kwetsbaarder voor het risico op het lekken van gevoelige informatie, bijvoorbeeld door het gebruik van onveilige apparatuur of communicatiekanalen. Ook ziet de AFM bij ondernemingen een toenemende afhankelijkheid van (externe) dienstverleners, waaronder leveranciers van VPN-verbindingen. Andere risico's waar ondernemingen extra alert op moeten zijn, betreffen het risico op DDoS-aanvallen, de uitval van (essentiële) medewerkers, een toename in phishing-activiteiten en onveilige IT-systemen door het uitstel van de installatie van beveiligingspatches", aldus de AFM.

De AFM deelt inzichten over deze risico’s in een speciale bijlage. Daarin staan per risico aandachtspunten waar ondernemingen op moeten letten. Ook worden hierin concrete praktijkvoorbeelden gedeeld over manieren waarop de risico’s kunnen worden verkleind. Eerder publiceerde de AFM al haar 'Principes voor informatiebeveiliging'. Daarin schetst de AFM haar verwachtingen over het gewenste gedrag van financiële ondernemingen en accountantsorganisaties op het gebied van informatiebeveiliging.  

Inventarisatie

De AFM deed de inventarisatie bij 15 (middel)grote financiële ondernemingen en accountantsorganisaties naar de invloed van de uitbraak van het coronavirus op de bedrijfsvoering en hoe zij omgaan met de toenemende informatiebeveiligingsrisico’s. Dit deed zij op basis van signalen en in overleg met De Nederlandsche Bank (DNB). De DNB gaat in de Informatiebeveiligingsmonitor 2020 ook in op de specifieke risico’s die door de coronacrisis naar voren komen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.