Nieuws

BDO mag niet-integere associate partner op staande voet ontslaan

Een voormalig registeraccountant, die drie ton moest terugbetalen aan zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeraar, vertelde niets over deze kwestie aan BDO, dat hem inmiddels had aangesteld als associate partner. Het ontslag op staande voet is daarom terecht, zegt de Rechtbank Oost-Brabant.

Lex van Almelo 

De eigenaar van een accountantskantoor meldt in 2014 aan schadeverzekeraar Achmea dat bij hem een hersentumor is ontdekt. Verzekeraar Achmea verklaart hem volledig arbeidsongeschikt en keert uit. Na de operatie is hij te moe om het werk te hervatten, zegt hij. Maar ondertussen gaat hij fulltime werken op de afdeling business development bij het kantoor van een vriend.

Na een anonieme tip aan het Verbond van Verzekeraars claimt Achmea met succes 278 duizend euro aan te veel ontvangen uitkeringen terug, plus ruim veertien mille aan verschuldigde premies. Begin dit jaar zei de Rechtbank Midden-Nederland dat de voormalig accountant Achmea "opzettelijk structureel heeft misleid". De oud-accountant moet de verzekeraar € 292.391,69 terugbetalen. Hij is het niet eens met de inhoud van het vonnis, bestrijdt dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan fraude, maar treft "om hem moverende redenen" in november 2019 toch een betalingsregeling met de verzekeraar. 

Meermaals gelogen

De oud-accountant is inmiddels associate partner geworden bij BDO Advisory, met de bedoeling door te groeien naar equity partner. Het kantoor maakt in maart 2020 uit een bericht op Accountant.nl en een discussie op LinkedIn op dat het vonnis waarschijnlijk gaat over de kersverse partner. BDO ontslaat de partner op staande voet en legt hem een boete op van 87 mille, omdat hij in weerwil van de contractbepalingen niets over deze kwestie heeft gemeld.

De partner eist in kort geding onder meer 117.000 euro aan achterstallig honorarium en het geld van de boete terug. De Rechtbank Oost-Brabant vindt dat BDO Holding de overeenkomst terecht en op goede gronden heeft ontbonden, omdat hij bij de screening meer vragen niet naar waarheid heeft beantwoord. Daardoor heeft hij zich niet als goed opdrachtnemer gedragen. Dat hij deze kwestie steeds heeft verzwegen is volgens de voorzieningenrechter op zichzelf voldoende om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.