Nieuws

Kwartiermakers zoeken deelnemers werkgroepen

De kwartiermakers Toekomst Accountancysector, Marlies de Vries en Chris Fonteijn, zijn op zoek naar accountants en gebruikers van de jaarrekening die een bijdrage willen leveren aan twee projecten die direct na de zomervakantie van start zullen gaan.

De projecten betreffen het vaststellen en verankeren van Audit Quality Indicators (AQI's) en het opzetten van een experiment met een intermediair. De kwartiermakers stellen in september een aantal werkgroepen in die zij zullen vragen om voorstellen te doen met betrekking tot specifieke (deel)vraagstukken rondom deze twee projecten.

Voor de kwartiermakers is het van belang dat verschillende ketenpartners zitting nemen in de werkgroepen. Daarbij valt onder andere te denken aan accountants, gebruikers van de jaarrekening en de toezichthouder.

"Door deelname aan één van de werkgroepen levert u een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het accountantsberoep. Het opstellen van AQI's was de eerste en belangrijkste aanbeveling van de Commissie Toekomst Accountancysector en is van groot belang om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de wettelijke-controlesector. Het experiment met een intermediair is onder andere vanuit wetenschappelijk oogpunt uniek en zal zowel nationaal als internationaal op de voet gevolgd worden", aldus De Vries en Fonteijn.

"Werkgroepleden nemen deel op persoonlijke titel en vrijwillige basis en worden geselecteerd op basis van persoonlijke motivatie, kennis en/of kunde. Zij nemen dus niet deel om het standpunt te vertegenwoordigen van de organisatie waar zij werkzaam zijn, maar om met de werkgroep de beste oplossing of uitkomst te bewerkstelliggen." Senioriteit is geen vereiste en de kwartiermakers zijn ook nadrukkelijk op zoek naar jonge, enthousiaste deelnemers. Ook nodigen zij accountants uit andere ledengroepen dan openbaar accountants uit om zich aan te melden.

De werkgroepen zullen tijdens kantooruren samenkomen en er wordt uitgegaan van een gemiddelde tijdsbesteding van vier à acht uur per week. De periode waarin de werkgroep actief is kan per werkgroep variëren, maar het zwaartepunt ligt in de komende zes maanden.

De kwartiermakers verzoeken belangstellenden een cv met korte toelichting (maximaal een halve A4-pagina) uiterlijk 21 augustus te sturen aan kwartiermakersaccountancy@minfin.nl. Ook voor nadere informatie kunnen belangstellenden terecht op dit mailadres. Aandragen van een naam van iemand anders is ook mogelijk. De kwartiermakers zullen deze persoon dan benaderen.

Na de zomer zullen de kwartiermakers een oproep doen voor kandidaten voor werkgroepen die zich zullen gaan bezighouden met de onderwerpen: cultuur, fraude en inzet forensische expertise, (dis)continuïteit en het stimuleren van innovatie.

De instelling van de kwartiermakers vloeit voort uit de aanbevelingen van de eindrapporten van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) en de Monitoring Commissie Accountancy (MCA). De kwartiermakers zijn per 1 mei 2020 benoemd door minister Hoekstra voor een periode van drieënhalf jaar om een deel van de kabinetsreactie op het eindrapport van de CTA ten uitvoer te brengen en daarnaast de uitvoering van verschillende aanbevelingen en maatregelen aan te jagen, de samenhang en voortgang daarvan te bewaken en hierover aan de minister te rapporteren.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.