Nieuws

Hoekstra kijkt na consultatie Wet toekomst accountancysector opnieuw naar regeldruk

Demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën kijkt op basis van de reacties op de consultaties van het wetsvoorstel toekomst accountancysector en het consultatiedocument over de audit quality indicators opnieuw naar de regeldruk van de voorstellen.

Dat antwoordt de bewindsman op vragen van Tweede Kamerlid Olaf Ephraim (groep Van Haga).

Ook binnen het mkb is er een behoefte aan inzicht in de accountantscontrole, stelt de minister. Daarom wil Hoekstra de verplichting om audit quality indicators aan te leveren laten gelden voor alle wettelijke controles. "Dat neemt niet weg dat het ook voor accountants die werkzaam zijn in het mkb-segment om een proportionele last moet gaan."

De minister heeft gekeken naar de lasten van het wetsvoorstel voor de sector en naar de baten voor de maatschappij. De kwartiermakers toekomst accountancysector hebben verschillende accountantsorganisaties die actief zijn in het mkb-segment bevraagd over de mogelijkheden om de data voor de voorgestelde audit quality indicators aan te leveren. "De kwartiermakers zijn van oordeel dat dit mogelijk is", aldus Hoekstra.

Op de vraag van Ephraim of er een specifieke mkb-toets is uitgevoerd antwoord de minister ontkennend. Hoekstra bekijkt of zo'n toets alsnog nodig is naar aanleiding van de consultatiereacties.

Governance NBA

Ephraim wil ook van de minister weten hoe het zit met de representativiteit van oob- en niet-oob-accountants in het bestuur en de werkgroepen binnen de NBA en of de representatie van de verschillende 'bloedgroepen' ook geborgd is in de nieuwe governancestructuur.

"Mijn beeld is dat ook de NBA hecht aan representativiteit binnen haar organisatie", aldus Hoekstra. De samenstelling van het bestuur en het feit dat "45 procent van de zetels in de 25 gremia die (mede) relevant zijn voor het werk van de mkb-accountant" door mkb-accountants worden bezet, "leidt bij mij niet tot de conclusie dat representativiteit thans een probleem binnen de NBA is".

"De NBA streeft naar een nieuwe organisatiestructuur waarin vakinhoudelijke ontwikkeling en kwaliteitsbevordering centraal staan. Het staat voor mij voorop dat alle 'bloedgroepen' van accountants hiervan moeten kunnen profiteren. Om die reden wordt in het Wetsvoorstel toekomst accountancy bepaald dat de NBA bij de uitoefening zijn taken rekening houdt met de aard van de werkzaamheden van de verschillende soorten accountants. Dit betekent dus ook dat de NBA die verschillende soorten accountants bij zijn besluitvorming en activiteiten zal moeten betrekken."

Update

In de beantwoording van de vragen op 15 november 2021 was per abuis de beantwoording van vragen 15 t/m 18 niet opgenomen. Deze antwoorden zijn opgenomen in de 'Aanvullende antwoorden op Kamervragen over de Wet toekomst accountancysector'.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.