Nieuws

'Wwft-melding ook in belang van de klant'

Het melden van een ongebruikelijke transactie is ook in het belang van de klant. Dat zegt Annemieke Stokvis (De Jong & Laan) in een artikel op het Dashboard Accountancy. "Als een ondernemer tegen de lamp loopt omdat hij de Wwft niet naleeft kijkt hij het eerst naar zijn accountant: 'Waarom heb je mij daar nooit op gewezen?' Je bewijst hem geen dienst als je hem uit de wind houdt."

Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties dat accountants deden is de afgelopen jaren sterk gestegen. Ook het aantal melders in de sector steeg flink. Wat zeggen die cijfers? Volgens Sonja Corstanje, relatiemanager bij FIU-Nederland is het niet zo makkelijk om een conclusie te verbinden aan een daling of stijging van het aantal meldingen. "Sommige kantoren melden door het jaar heen tien verschillende transacties, terwijl andere kantoren in één casus honderd ongebruikelijke transacties melden."

Bewustwording

Dat het aantal melders stijgt zegt iets over de bewustwording binnen de sector, aldus Corstanje. "De accountant pakt zijn rol als poortwachter. Ze leveren met de andere meldgroepen een wezenlijke bijdrage aan het bestrijden van witwassen en financiering van terrorisme. Ze zijn de ogen en oren van het financiële stelsel." De kwaliteit van de meldingen is over het algemeen goed, zegt Corstanje, "zeker de transacties die op grond van de subjectieve indicator worden gemeld".

Annemieke Stokvis, manager kwaliteit en vaktechniek bij De Jong & Laan, ziet dat de bewustwording ten aanzien van de Wwft met name de laatste vier jaar groter is geworden. "We hebben hier als kantoor veel energie ingestoken. We geven cursussen, delen casussen en gaan met elkaar de dialoog aan. Wat speelt er? Wat kom je tegen? Wat vind je vreemd en waarom? We plaatsen dilemma's op ons intranet. Daarover voeren we discussies. Je ziet de groeiende bewustwording terug in het aantal meldingen."

Schroom

Soms is er schroom onder collega's om te melden, zegt Stokvis. "Staat na een melding niet meteen de Belastingdienst bij de klant op de stoep?, is dan de vraag. Zo snel gaat dat niet. Dat gebeurt meestal pas als de Wwft-melding matcht met informatie uit ander onderzoek."

"Waar we heel erg op hameren is dat een Wwft-melding ook in het belang van de klant is. Die is er bij gebaat om wet- en regelgeving na te leven. Als een ondernemer tegen de lamp loopt omdat hij de Wwft niet naleeft kijkt hij het eerst naar zijn accountant: 'Waarom heb je mij daar nooit op gewezen?' Je bewijst hem geen dienst als je hem uit de wind houdt. Klanten zijn gebaat bij een kritische accountant."

Gesprek aangaan

Om de bewustwording vast te houden heeft Steven Pothof, Wwft-specialist bij het Professional Practice Department van Deloitte, intensief overleg met collega's. "Ik heb net weer een rondje gemaakt langs de kantoren. Dat doe ik ieder jaar. We meten het aantal meldingen per vestiging per partner per industrie. Als iemand opvallend weinig ongebruikelijke transacties meldt, ga ik met zo'n partner het gesprek aan."

Heeft de Wwft de accountant beter gemaakt? "Misschien wel alerter", zegt Wiel Moonen, compliance officer bij Deloitte. "Bijvoorbeeld als het gaat om transacties met agenten in het buitenland. Gaat een betaling naar het land waar de leverancier is gehuisvest of naar een ander land? Als een klant veel contant in- en verkoopt dan vragen we ons af waarom hij dat doet. Het is risicovoller. Contant geld is duurder. Waarom is het businessmodel zo ingericht?"

Lees het artikel op het Dashboard Accountancy

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.