Nieuws

AFM geeft uitleg over toezicht op accountantsorganisaties

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) geeft op de eigen website een nadere toelichting op de nieuwe inrichting van het toezicht op het accountantsberoep.

Accountantsorganisatie zijn een "belangrijke schakel in de keten van partijen die voor goede verslaggeving en de daarbij behorende zekerheid voor de eindgebruiker zorgen", aldus de AFM. "In ons toezicht op uw accountantsorganisatie willen we bereiken dat u verbeterpunten proactief en zelflerend oppakt. Wij stimuleren dat, maar zijn ook streng als dat nodig is om normnaleving te realiseren."

De toezichthouder gaat in een aantal interviews met betrokkenen van de AFM nader in op de inrichting van het toezicht vanaf 2022, meer specifiek het toezicht op de niet-oob-accountantsorganisaties. "Vanaf 2022 zal de AFM het Wta-toezicht volledig zelfstandig uitvoeren", zo stelt de toezichthouder. "De samenwerking met de NBA en SRA zal in de toekomst vooral bestaan uit informatie-uitwisseling waar dat nodig en nuttig is voor onze wederzijdse doelen."

In de video-interviews komen achtereenvolgens AFM-bestuurder Hanzo van Beusekom, toezichtspecialist Barbara Majoor, toezichthouder Jelmer Post en hoofd Kwaliteit Accountantsorganisaties & Verslaggeving Ruud de Hollander aan het woord. Daarbij gaat het over de aanleiding voor het gewijzigde toezicht, de aanpak, pilots met data-uitvragen en de concrete uitvoering.  

Het vernieuwde toezicht start op 1 januari 2022, maar zal gefaseerd ingaan, waarbij de AFM het toezicht "stapsgewijs" zal opbouwen. De toezichthouder bouwt "contactmomenten" in om betrokkenen daarover op de hoogte te houden.

AFM: Toezicht op niet-oob-accountantsorganisaties

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.