Nieuws

Mazars wisselde accountant bij accon avm wegens 'mogelijk hoog risico'

Bij de controle van de jaarcijfers van accon avm eind vorig jaar heeft Mazars de controlerend accountant vervangen door een andere partner van het kantoor. Volgens Mazars is dat "staand beleid" bij cliënten die worden geclassificeerd als "mogelijk hoog risico".

Dat blijkt uit antwoorden van Mazars op vragen die vaksite Accountancy Vanmorgen (AvM) stelde aan het kantoor, naar aanleiding van de publicatie van de herziene jaarrekening van accon avm op 24 december. In die herziene jaarrekening was sprake van foutherstel als gevolg van “manipulaties”, zo verklaarde interim-bestuursvoorzitter Theo de Vries van accon avm eerder. Accon moest over 2020 een miljoenenverlies bekendmaken.

"Op het moment dat bij een opdracht/klant een signaal ontstaat dat sprake is van een situatie die mogelijk geclassificeerd moet worden als een hoog risico, is het staand beleid dat wij het inzetten van aanvullende kwaliteitsmaatregelen op de opdracht afwegen", aldus Mazars in een toelichting tegen AvM. "De belangrijkste redenen hiervoor zijn het ondersteunen van de externe accountant en zijn/haar team en het naar het publiek en de gebruiker van onze verklaring etaleren dat de (controle-) opdracht objectief is uitgevoerd. Eén van de mogelijke maatregelen is dan het vervangen van de externe accountant door interne roulatie toe te passen."

Mazars benadrukt dat daarmee geen oordeel wordt gegeven over het werk van de voorgaande accountant. "Deze maatregel wordt uitsluitend ingezet vanwege de hiervoor genoemde redenen."

Bijgestelde cijfers

In juni 2021 stonden de jaarcijfers van accon avm ook al heel even online, inclusief goedkeurende verklaring van Mazars, maar die cijfers werden kort daarna weer ingetrokken. Na correctie kwam accon avm eind december met jaarcijfers over 2020, waaruit een nettoverlies bleek van € 6,6 miljoen. Accon moest ook de cijfers over 2019 fors bijstellen: na foutherstel was het resultaat over 2019 een verlies van € 6,4 miljoen, waar eerder een winst van € 0,5 miljoen werd gerapporteerd.

Op de vraag van AvM aan Mazars of ook de goedkeurende verklaring bij de jaarrekening 2019 is ingetrokken, meldt het kantoor een accountantsverklaring te hebben verstrekt "bij de mededeling van accon avm voor het Handelsregister ingevolge artkikel 2:362 lid 6 BW". Dat artikel bepaalt dat als na vaststelling van een jaarrekening blijkt dat deze in ernstige mate tekortschiet in het geven van het bedoelde inzicht, een bestuur daarover mededeling doet aan de leden of aandeelhouders.

Anders dan accon avm zelf spreekt Mazars in de controleverklaring van eind december niet over "manipulaties", maar over het het constateren van materiële onjuistheden "als gevolg van onregelmatigheden", aldus AvM. De controlerend accountant verschilt niet van mening met accon avm over de afwijkingen, zo stelt een woordvoerder van Mazars.

Geheimhouding

Op een reeks andere vragen van Accountancy Vanmorgen geeft Mazars geen antwoord, op grond van de geheimhouding. Zo wilde AvM weten of ook de jaarrekeningen over 2015 tot en met 2018 van accon avm zijn herzien en of ook over die jaren de eerder afgegeven controleverklaringen zijn ingetrokken.

Ook wil Mazars niet ingaan op vragen over de kwaliteit van de dienstverlening, de impairment test bij de goodwill, mogelijke consequenties voor de betrokken accountant en het in de zomer van 2021 intrekken van de controleverklaring bij de jaarcijfers van accon over 2020. Ook in de nu afgegeven goedkeurende controleverklaring wordt daarop door Mazars niet verder ingegaan.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.