Nieuws

VEB: 'Fraudeparagraaf accountant moet ook over bevindingen gaan'

De accountant moet zich volgens de VEB onafhankelijker opstellen. De beleggersvereniging pleit voor verdere verdieping van de controleverklaring en een "volwaardige" fraudeparagraaf, waarin het ook over bevindingen gaat.

Dat schrijft de VEB (tegenwoordig European Investors-VEB) in haar jaarlijkse 'Accountantsbrief', gericht aan de zes oob-accountantsorganisaties. "De beoogde cruciale onafhankelijke rol van de accountant voor het functioneren van de financiële markten wordt in de praktijk nog onvoldoende ingevuld", aldus de brief. Cultuur- en structuurveranderingen worden volgens de beleggersorganisatie "niet voortvarend genoeg" doorgevoerd.

De brief is ook bedoeld als inbreng van de VEB in de discussie over de rol van de accountant bij het rapporteren over fraude en continuïteit; "een thema waar tot op heden geen tastbare progressie is geboekt".

Fraudeparagraaf

Het maatschappelijk verkeer verwacht van de accountant een "volwaardige fraudeparagraaf" in de controleverklaring, die tegelijk "geen verwaterend effect" mag hebben op de key audit matters, wat de beleggersvereniging betreft. De meerwaarde van zo'n fraudeparagraaf moet zitten in een "bedrijfsspecifieke toelichting van de door de accountant gemaakte risicobeoordeling", het "benoemen van geïdentificeerde frauderisico's" en hoe op die risico's is ingespeeld (audit response).

De VEB wil dat de accountant over zijn of haar bevindingen ten aanzien van fraude rapporteert en niet alleen melding maakt van verrichtte werkzaamheden. Ook als de accountant geen significante frauderisico's vindt, "verdient dat een vermelding". De VEB noemt een inhaalslag "onvermijdelijk" om de rapportering op het gewenste niveau te krijgen. Eerder pleitte ook Eumedion al voor het rapporteren over bevindingen door accountants.

De accountant mag zich volgens de VEB bij het rapporteren over fraude niet verschuilen achter de geheimhouding of de opdrachtgever. Het argument dat de accountant geen informatie naar buiten mag brengen die de cliënt zelf in het bestuursverslag zou moeten melden, is "niet valide" en een "miskenning" van de eigen verantwoordelijkheid. Het maatschappelijk verkeer verwacht van de accountant transparantie.

Key audit matters

European Investors-VEB pleit verder voor doorontwikkeling van de key audit matters en waarschuwt voor het te snel jaarlijks herhalen van dezelfde kernpunten; ieder controlejaar heeft zijn eigen bijzonderheden en aandachtspunten. De key audit matters hebben de informatiewaarde van de controleverklaring wel verbeterd, aldus de beleggersorganisatie.

Ook de gevolgen van de coronapandemie op de controle vragen om extra aandacht. De VEB rekent op een "transparante jaarrekening en bestuursverslag" en ziet uit naar de discussie met de accountant op de aandeelhoudersvergadering.

De brief van European Investors-VEB is voor het eerst ondertekend door de nieuwe directeur Gerben Everts, die eerder als bestuurder bij de AFM toezicht hield op het accountantsberoep.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.