Nieuws

AFM-sectorrapport accountantsberoep: marktaandeel reguliere vergunninghouders gestegen naar 55 procent

De wettelijke controle van de jaarrekening wordt nu in meerderheid (55 procent) uitgevoerd door accountantsorganisaties met een reguliere vergunning. Het marktaandeel van de oob-accountantsorganisaties is gedaald van 60 procent in 2014 naar 45 procent in 2021.

Dat blijkt uit het rapport 'Sector in beeld 2022', dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dit jaar voor het eerst publiceert. Jaarlijks worden ongeveer 20.000 wettelijke controles verricht, uitgevoerd door 261 accountantsorganisaties. Vanaf 2014 daalt het aantal accountantsorganisaties. De controlecapaciteit daalt niet per se met deze trend mee, aldus de toezichthouder, doordat accountantsorganisaties bijvoorbeeld samengaan of zich aansluiten bij samenwerkingsverbanden met een vergunning.

Minder accountantsorganisaties

Waar in 2014 de oob-accountantsorganisaties nog meer dan 60 procent van de wettelijke controles verrichtten, is dit beeld per ultimo 2021 omgekeerd en verrichten de reguliere vergunninghouders inmiddels ruim 55 procent van de wettelijke controles. Om inzicht te krijgen in hoe het client- en opdrachtacceptatieproces bij de accountantsorganisaties met een reguliere vergunning verloopt, heeft de AFM dit jaar onderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan worden medio december gepubliceerd.

De dalende trend in het aantal Interne KwaliteitsOnderzoeken (IKO's) en Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordelingen (OKB's) is gekeerd; sinds 2021 worden ze weer vaker uitgevoerd. "Ook in 2023 blijft de AFM aandacht besteden aan de inzet van kwaliteitswaarborgen", aldus de toezichthouder.

Aantrekkelijkheid beroep

Het is belangrijk voor de sector om het accountantsberoep aantrekkelijk te houden, stelt de AFM. "Er is een toenemend spanningsveld tussen enerzijds de uitstroom als gevolg van demografische ontwikkelingen, accountants die een carrière buiten het openbaar beroep kiezen en een stagnerende instroom van accountancystudenten, en anderzijds een toenemende vraag naar externe accountants als gevolg van de verbreding van de scope van de audit en een toenemende aandacht voor thema's als fraude, discontinuïteit en duurzaamheid." De toezichthouder is hierover in gesprek met de sector.

Het rapport 'Sector in beeld' is een vervolg op een recent trendrapport van de AFM en geeft inzichten op basis van data van alle accountantsorganisaties. Jaarlijks leveren de accountantsorganisaties die wettelijke controles uitvoeren data aan bij de AFM. Deze informatie wordt gebruikt om een beter beeld te krijgen van de ontwikkelingen en risico's in de markt. Voor de AFM fungeert dit ook als bouwsteen om toezichtactiviteiten te prioriteren.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.