Nieuws

Kabinet wil geen generieke overheidssteun meer bij aanpak corona

Bij mogelijke nieuwe maatregelen tegen corona wil het kabinet niet opnieuw generieke overheidssteun geven. Alleen bij het zwaarste scenario en als bedrijven volledig en langdurig moeten sluiten, krijgen getroffen ondernemers gericht steun.

Dat schrijven de ministers van Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën en de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst aan de Tweede Kamer. Het kabinet verwacht "dat werkenden en ondernemers zich aan de meeste coronamaatregelen kunnen aanpassen".

Met het generieke steun- en herstelpakket heeft het kabinet werkenden en ondernemers de afgelopen twee jaar geholpen om door de coronacrisis heen te komen, zo schrijven de bewindslieden. Bedrijven ontvingen financiële steun in de betaling van loonkosten (NOW) en vaste lasten (TVL). "Daarmee zijn werkgelegenheid, economische activiteiten, inkomens behouden en faillissementen voorkomen."

Maar lange perioden van overheidssteun zitten economische dynamiek in de weg, waardoor de economie minder toegerust is op de toekomst, aldus het kabinet. En steunmaatregelen vergoeden soms omzetverliezen die niet worden veroorzaakt door contactbeperkende maatregelen. Ook zijn de uitgaven voor het steunpakket (42,4 miljard euro) op langere termijn financieel niet houdbaar. Coronasteun kostte elk huishouden tot nog toe vijfduizend euro. Daarom wil het kabinet terug naar "een normale balans voor de verdeling van risico's tussen ondernemers en de samenleving". 

Schuldenaanpak

Ondanks de steunpakketten zijn er ondernemers en werkenden die zwaar zijn getroffen door de crisis en schulden hebben opgebouwd, Uit onderzoek blijkt dat het lastig is om een goed inzicht te krijgen in de omvang en reden van de schulden van ondernemers. Volgens het kabinet is de instroom in de schuldhulpverlening en het aantal faillissementen "nu nog geen reden tot zorg", maar er wordt dit jaar wel een toename verwacht van het aantal faillissementen en bedrijfsbeëindigingen.

De openstaande belastingschuld bedroeg eind februari 2022 ruim twintig miljard euro, bij 278.000 bedrijven. Opgebouwde belastingschuld kan in vijf jaar worden terugbetaald. Ook voor terugbetalingen in de NOW, TVL en Tozo gelden "ruime betaaltermijnen".

De Kamer van Koophandel (KvK) werkt samen met MKB-NL, VNO/NCW, de ministeries van SZW en EZK aan betere informatievoorziening voor ondernemers met schulden, aldus het kabinet. Voor ondernemers die privé aansprakelijk zijn voor zakelijke schulden zijn er mogelijkheden om schuldhulpverlening te krijgen via de gemeente. Ondernemers worden daarnaast via de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) geholpen om een akkoord met schuldeisers en aandeelhouders te bereiken, zodat een bedrijfsfaillissement kan worden voorkomen. Ondernemers die via de WHOA een doorstart maken, kunnen vervolgens gebruik maken van een zogenoemd TOA-krediet. Verder zet het kabinet in op het "kansrijker maken" van saneringsakkoorden, doordat de Belastingdienst per 1 augustus 2022 tijdelijk genoegen neemt met een lager deel van de schuld.

Knelpunten 

Het kabinet spant zich in om tot oplossingen te komen voor ondernemingen die in de kern gezond waren, maar door coronaschulden niet vooruitkomen en let daarbij ook op "mogelijke toekomstige knelpunten" voor zulke ondernemers.

Zo gaat het kabinet het effect van de schuldenaanpak monitoren, onder andere op basis van rapportages van de KvK. Op meer individueel niveau bestaat er de landelijke 'casuïstiektafel' om tot oplossingen voor "schrijnende gevallen" te komen: ondernemers die bij diverse uitvoeringsorganisaties schulden hebben.

Om regie hierover te kunnen voeren, stelt het kabinet een 'aanjager' voor de schuldenaanpak aan. Internetconsultatie moet verder in beeld brengen hoe ondernemers die door de coronacrisis belastingschulden hebben, kunnen worden ondersteund en waar nog knelpunten liggen.

Bron: Rijksoverheid

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.