Nieuws

KPMG: 'Fraudebestrijding en digitalisering jaagt banken op kosten'

Dankzij verdergaande digitalisering en hoge inzet op fraudebestrijding zijn de operationele kosten in verhouding tot de inkomsten van de vier grote banken in Nederland in 2021 met 4 procent gestegen tot meer dan 70 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

Dat concludeert KPMG in een jaarlijks rapport dat inzage geeft in trends en ontwikkelingen in de bankensector. Naast digitalisering en fraude is de verschuiving naar duurzaam financieren volgens KPMG in volle gang. "Waar de aandacht bij ING, Rabobank, ABN Amro en De Volksbank vooral uitgaat naar klimaatverandering met emissiereductieprojecten, is er nog veel terrein te winnen op het vlak van biodiversiteit, mensenrechten en gelijke beloning", aldus KPMG.

De lage rentemarges hebben tot dusver grote invloed gehad op de inkomsten van de vier grote banken. Samen waren ING, Rabobank, ABN Amro en de Volksbank goed voor een nettowinst van 9,9 miljard euro in het afgelopen jaar. Daarbij zagen ING en Rabobank hun inkomen stijgen, waar ABN Amro en de Volksbank een inkomstendaling noteerden in 2021.

Witwasbestrijding

Alle vier de banken hebben moeite met hun kosten onder controle te houden. Dat is vooral te wijten aan de vele inspanningen om witwaspraktijken te voorkomen, investeringen in digitale dienstverlening en compensatiemaatregelen voor bijvoorbeeld teveel betaalde rente op doorlopende kredieten.

Inmiddels is 15 procent van het bankenpersoneel actief betrokken bij fraudebestrijding. Bij ABN Amro is dat zelfs meer dan 20 procent met 5100 medewerkers. Met uitzondering van ING zijn de IT-kosten bij alle overige banken ook flink gestegen; een stijging van 22 miljoen euro bij de Rabobank, 7 miljoen euro bij ABN Amro en bij de Volksbank zijn de IT-kosten bijna verdubbeld van 35 naar 60 miljoen euro in een jaar tijd. Volgens KPMG is dat allemaal met het doel de bankbedrijven volledig te digitaliseren.

Duurzaamheid

Wat volgens KPMG verder opvalt, is dat duurzaamheid inmiddels volledig verankerd is in de kredietverstrekking bij de vier banken. "In een rap tempo worden projecten gefinancierd voor bijvoorbeeld het terugdringen van emissie-uitstoot op weg naar een duurzame net-zero samenleving in 2050. Het inschatten van kansen en risico's bij klimaatverandering gaat steeds beter. Tegelijkertijd moeten banken nog veel ontdekken als het gaat om verzameling van de juiste gegevens. Zo is er sprake van een zogeheten iteratief proces waarbij meetinstrumenten voortdurend worden aangepast, bijvoorbeeld bij investeringen in de olie- en gasindustrie, waar zowel grote risico’s als kansen aan de orde zijn", aldus KPMG.

Banken gaan volgens het rapport opnieuw onzekere tijden tegemoet mede door de oorlog in Oekraïne, schaarste in voedsel- en productieketens, een grote duurzaamheidsopgave, toenemende wet- en regelgeving en consumenten en bedrijven die mede dankzij digitalisering steeds minder loyaal zijn.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.