Nieuws

SCP: goed salaris bieden is niet genoeg om personeel te vinden

Om alle kansen op de krappe arbeidsmarkt te benutten moeten werkgevers meer doen dan goede lonen en arbeidsvoorwaarden bieden aan hun personeel. Ook het verlagen van de werkdruk, het aanbieden van scholing en training, faciliteren van thuiswerken en kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking kunnen helpen.

Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de derde editie van 'Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers', een langlopend onderzoek onder werkgevers. Volgens de onderzoekers is het gezien de grote personeelstekorten in sommige sectoren momenteel heel belangrijk voor werkgevers dat ze hun medewerkers weten te behouden en voorkomen dat mensen uitvallen. Ook kunnen ze mensen die nu geen baan hebben aan het werk helpen.

Het SCP keek voor de publicatie ook naar wat werkgevers al doen aan personeelsbeleid. De gegevens daarvan gaan maar tot 2020. Toen hoorde het vinden van geschikt personeel ook al tot de belangrijkste knelpunten. Ongeveer vier op de tien organisaties gaven toen ook aan te kampen met klachten over werkdruk. Dan gaat het bijvoorbeeld om overspannen medewerkers.

Theorie en praktijk

Uit de studie komt verder naar voren dat concreet beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in 2020 nog regelmatig ontbrak, hoewel werkgevers zeiden dit wel belangrijk te vinden. Volgens het SCP kwamen theorie en praktijk destijds vaker nog niet met elkaar overeen.

Zo zeiden de meeste werkgevers zich verantwoordelijk te voelen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Toch had op dat moment nog maar een op de zes van de ondernemingen daadwerkelijk iemand met een arbeidsbeperking in dienst.

Hoopgevend

Vakbond CNV noemt de boodschap van het SCP dat werkgevers meer kunnen doen om mensen aan het werk te krijgen "hoopgevend". In cao's zou meer ruimte gecreëerd moeten worden voor werkgever en werknemer om met elkaar in gesprek te gaan over bijvoorbeeld scholing en ontwikkeling of assistentie bij geldzorgen.

Zo kan ook veel vaker dan nu worden voorkomen dat werknemers in de stress schieten en mogelijk een burn-out krijgen, meent de vakbond.

Bron: ANP/SCP

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.