Nieuws

Werkloosheid neemt licht toe tot 3,7 procent

De werkloosheid in Nederland is in september licht gestegen ten opzichte van een maand eerder. Deze ontwikkeling past bij de verslechtering van het economische beeld.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral de jeugdwerkloosheid nam sterk toe. Het aantal WW-uitkeringen nam vorige maand wel licht af.

In september zat 3,7 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk. In augustus bleef de werkloosheid nog onveranderd op 3,6 procent. In september waren er 371.000 werklozen van 15 tot 75 jaar.

In totaal hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar in september om verschillende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet kort geleden hebben gezocht naar werk of daar niet direct beschikbaar voor waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat vooral om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking is in de afgelopen drie maanden gelijk gebleven.

Jeugdwerkloosheid

Vooral de jeugdwerkloosheid nam in de periode van juni tot en september toe, namelijk van 8,3 naar 8,8 procent. Daarmee zet volgens het CBS de ontwikkeling door dat de werkloosheid vooral stijgt onder jongeren van 15 tot 25 jaar, die nog relatief kort aan het werk waren. Ruim 80 procent van de werkloze jongeren is scholier of student. De werkloosheid lag bij oudere leeftijdsgroepen aanzienlijk lager, maar liep ook licht op sinds juni.

Het UWV verstrekte in september ruim 155.000 WW-uitkeringen. Dat zijn er 1300 minder dan in de maand ervoor. In vergelijking met september vorig jaar nam het aantal WW-uitkeringen toe met 2 procent. Volgens Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie UWV, biedt de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt nog steeds voldoende kansen voor werkzoekenden. Wel ziet hij dat vooral in het derde kwartaal relatief meer mensen hun baan hebben verloren en een beroep deden op de WW. Ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar kwamen er volgens het UWV 13,5 procent meer mensen in de WW terecht. Voor werkzoekenden jonger dan 35 jaar was dat ruim 17 procent meer. Dit past volgens Witjes in het "verslechterde economisch beeld van dit moment".

Bron: ANP

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.