Nieuws

CBS: Werkloosheid licht afgenomen

De werkloosheid in Nederland is in oktober licht afgenomen ten opzichte van een maand eerder. Hiermee heeft de lichte toename van de werkloosheid in het afgelopen half jaar zich niet doorgezet.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal WW-uitkeringen nam vorige maand wel licht toe. In oktober zat 3,6 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk. In september liep de werkloosheid nog licht op tot 3,7 procent.

In oktober waren er 361 duizend werklozen van 15 tot 75 jaar, tegen 365 duizend in dezelfde periode een jaar geleden. Eind vorig jaar en begin dit jaar daalde de werkloosheid nog en nam daarna licht toe. Het aantal werkenden nam daarentegen steeds verder toe en steeg tussen oktober 2022 en oktober 2023 met 154 duizend. De arbeidsparticipatie nam daarmee toe van 72,1 naar 73,1 procent.

In totaal hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar in oktober om verschillende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet kort geleden hebben gezocht naar werk of daar niet direct beschikbaar voor waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat vooral om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld drieduizend per maand toe.

Uitkeringen

Het UWV verstrekte in oktober bijna 156 duizend WW-uitkeringen. Dat is een stijging van 0,4 procent ten opzichte van eind september. Vorige maand werden er 17.600 uitkeringen beƫindigd, terwijl er 18.300 nieuwe uitkeringen bij kwamen. De WW-uitkeringen namen met name toe in de sectoren horeca en catering, landbouw, groenvoorziening en visserij. In het onderwijs, bank- en verzekeringswezen en de cultuur was sprake van een daling.

Bron: ANP/CBS

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.