Opinie

Collegiaal overleg: grotere informatieplicht bij oude accountant!

Toevallig kwam ik vandaag op een vraag over collegiaal overleg. U kent de situatie wel: de nieuwe accountant vraagt aan de oude accountant of er vaktechnische bezwaren zijn de opdracht over te nemen. En de oude accountant bericht dan terug dat hij geen vaktechnische bezwaren ziet.

Zo ging dat onder de GBR. De Wta kent de mogelijkheid van een dossierreview, maar bij opdrachten die niet onder de Wta vallen gaan vandaag de dag nog steeds die berichten over en weer: "Wij zien geen vaktechnische bezwaren". 

De VGC werk echter anders. In B1-210.12 valt te lezen: 

De openbaar accountant met wie door de opvolgend openbaar accountant of met wie door een openbaar Accountant-Administratieconsulent contact is opgenomen verstrekt die informatie die naar zijn oordeel noodzakelijk is voor de beoordeling door de opvolger van de aanvaardbaarheid van de opdracht. Hierbij houdt de verstrekkende openbaar accountant het belang van alle partijen in het oog.

Daar staat dus niet dat de oude accountant een oordeel moet vormen over vaktechnische bezwaren, maar de nieuwe accountant. Een bericht dat geen feiten bekend zijn die tot vaktechnische bezwaren leiden is dus simpelweg onvoldoende. Wat de VGC vereist is dat de oude accountant al die informatie verstrekt die de nieuwe accountant nodig heeft om zelf vast te stellen of de opdracht aanvaardbaar is. 

De VGC legt dus een veel grotere informatieplicht bij de oude accountant dan in de praktijk gewoonlijk wordt waar gemaakt. 

Maar het is in de eerste plaats de nieuwe accountant die een probleem heeft als hij wel op grond van B1-210.12 om informatie verzoekt, maar vervolgens genoegen neemt met de enkele mededeling dat er geen vaktechnische bezwaren zijn. Hij probeert immers een risico weg te nemen, maar doet dat volgens de VGC onvoldoende.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Arnout van Kempen is werkzaam als zelfstandig compliance officer voor (grotere) mkb-kantoren en docent voor SRA, NBA en Saxion Hogeschool. Hij is lid van de Commissie Financiële verslaggeving & Accountancy van de AFM en lid van de signaleringsraad van de NBA en van het platform niet-oob-kantoren. Daarnaast is hij diaken van het bisdom ‘s-Hertogenbosch.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.