Opinie

Goede voornemens

Aan het begin van het nieuwe jaar kun je verwachten dat er met enige regelmaat wordt geïnformeerd naar je goede voornemens. Die vraag aan een accountant stellen is echter vooral a waste of time. Immers, de goede voornemens zijn in 2011 en eerder al voor ons bedacht.

Wanneer we alle goede voornemens in de praktijk gaan brengen gaat 2012 voor accountants nog een druk jaar worden. Meer nog dan voorheen zullen wij ‘de rug recht houden', hoe slecht we ook ter been mogen zijn, standvastig communiceren en kritisch staan ten opzichte van het eigen oordeelvormingsproces. Met andere woorden, we zullen professioneel-kritisch ingesteld zijn.

Vanaf 2012 laten we ons niet meer verleiden door commerciële prikkels. De kwaliteit van de controle gaat boven alles. Zowel accountantsorganisaties en hun medewerkers als opleidingsinstituten en hun docenten en studenten zullen werken aan een cultuur waarin professionele scepsis de boventoon voert.

Professioneel-kritisch zullen we ook zijn op de verslaglegging door onze eigen accountantsorganisatie, die in transparantieverslagen voldoende openheid naar de buitenwereld zal moeten geven. De transparantieverslagen zijn echter niet de enige verplichte kost voor accountants, ook de publieke management letters over de sectoren pensioen en vastgoed liggen op ons nachtkastje, naast Praktijkhandreiking 1117 Risicoanalyse accountantscontrole vastgoed.

Voorts hebben we ons voorgenomen om ruimschoots meer dan 68 procent van de belangrijke controleverschillen te gaan corrigeren en ook van de overige verschillen zal veel meer dan een kwart gaan worden gecorrigeerd. Vooral de waardering van Griekse staatsobligaties zal kunnen rekenen op onze speciale aandacht, evenals de waardering van vastgoedbeleggingen.

Kortom, als accountant zitten wij boordevol goede voornemens. We hebben geleerd van de lessen uit de kredietcrisis en dat heeft ons in 2011 volop beziggehouden. Zoals ook blijkt uit de Top 10 meest gelezen nieuwsberichten 2011, die natuurlijk vooral gingen over... inkomen en carrière? Verdien ik te veel, te weinig of gemiddeld? AA's rijden graag Ford, RA's liever Audi?

Okay, dus misschien zijn de meest gelezen nieuwsberichten 2011 geen goede weergave van de zaken die ons echt bezighielden, zoals het Plan van Aanpak, de voorstellen van Barnier, initiatieven van Plasterk en de blauwdruk voor het accountantsberoep.

Maar laten we ons niet verbazen over de hoge noteringen van nieuwsberichten, zoals Marcel Pheijffer zich verbaast over de notering van zijn eigen favorieten in de Top 2000. In plaats daarvan kunnen we in 2012 aanvangen met een reboot van het mooiste vak, in navolging van de Santa Saga van Jules en Joyce Muis: "Dear old Santa was coached in a new way of thinking."

Wordt 2012 het jaar van het waarmaken van de goede voornemens? Om een cliché te gebruiken: de tijd zal het leren. Met de organisatie van het Tuacc Busy Season Breakout Event, regelmatig kritische geluiden van Wildschut, Jules Muis en Marcel Pheijffer, de verdere uitwerking van het Plan van Aanpak, nieuwe activiteiten van de NBA Young Profs, het verder Openen van De Luiken door Nyenrode Business Universiteit en de continue belangenbehartiging door de VAS, heb ik er alle vertrouwen in dat het mooiste vak en de mooiste opleiding zich in positieve zin verder zullen ontwikkelen.

En daaraan wil ik graag mijn steentje bijdragen. Is dat een goed voornemen of niet?

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Johan Nelemans is extern accountant bij ESJ Audit & Assurance BV. Hij was de eerste voorzitter van de adviesgroep young professionals van het toenmalige NIVRA.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.