NBA

Leren van elkaar: voortvarende start

Als je een fout hebt gemaakt ben je van nature geneigd om eerst in kleine kring te analyseren wat er mis ging en hoe je het probleem kunt oplossen. Ook binnen kantoren en bedrijven bestaat die neiging.

Maar dit gedrag is suboptimaal en staat het collectieve leren danig in de weg. Dat kan anders en beter!

'Verbeter het lerend vermogen van het beroep en de beroepsorganisatie' is  één van de zeven NBA-projecten voor 2013/2014. Ambitie is om binnen dit project te komen tot een meer systematische evaluatie van bevindingen uit incidenten, toetsingen en toezicht. Daarbij wordt ook gekeken naar ervaringen binnen andere maatschappelijke sectoren zoals de luchtvaart en de medische sector.

Een eerste bijeenkomst met vertegenwoordigers vanuit die beide sectoren was veelbelovend. We kunnen veel leren van elkaar.

Maar ondertussen is binnen dit project ook een nieuw initiatief gepresenteerd, onder regie van het bestuur van de Ledengroep Openbaar Accountants (LOA) in overleg met vertegenwoordigers van de openbare accountantskantoren.

Aanleiding vormen de rapportages van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de kwaliteit van de accountantscontrole door oob-kantoren (kantoren die organisaties van openbaar belang controleren), waarin stevige kritiek is te lezen op die kwaliteit. Eerder zijn tijdens de eigen toetsingen vanuit de NBA tekortkomingen geconstateerd op kantoorniveau.

Een volgende rapportage vanuit de AFM, die betrekking heeft op de niet-oob-kantoren met vergunning voor het verrichten van wettelijke controles, staat er deze zomer aan te komen. Naar het zich laat aanzien zal ook daarin de nodige kritiek zijn te lezen op het stelsel van kwaliteitsbeheersing en het juist en volledig voldoen aan de normen voor de controle.

In de recente rapportage over de negen middelgrote oob-vergunninghouders heeft de AFM een oproep gedaan om binnen het beroep een discussie te starten hoe de kwaliteit van de accountantscontroles kan worden verhoogd.  

Daarmee is inmiddels een voortvarende start gemaakt. Meer dan ooit tevoren hebben de kantoren zelf aangegeven actief te willen leren van elkaar en succesvolle maatregelen ter verbetering van de kwaliteit te willen delen. De start is recent gemaakt met een intensief en open overleg tussen de compliance officers van de diverse accountantsorganisaties, groot en middelgroot.

De bevindingen en aanbevelingen die daaruit zijn gekomen zullen verder worden gedeeld met andere kantoren. Zo moet een dynamische leercyclus ontstaan, die al op korte termijn zichtbaar leidt tot concrete kwaliteitsverbeteringen.

De NBA is facilitator en zal een actieve rol spelen en maatregelen presenteren die de kwaliteit van de beroepsuitoefening verder  verbeteren. De communicatie door de accountant, naar opdrachtgever en maatschappelijk verkeer, is daarbij een specifiek aandachtpunt. De LOA heeft hierover inmiddels voorstellen gedaan, die in de komende bestuursvergadering zullen worden besproken. 

Op korte termijn zult u er via onze kanalen meer over vernemen.  Ik ben enthousiast over dit initiatief, waarbij de kantoren de ramen open zetten en bijdragen aan een beroepsbrede collectieve leerervaring.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Huub Wieleman (1955) was van januari 2013 tot juni 2015 voorzitter van de NBA.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.