NBA

Verwachtingen van commissarissen...

Veel aandacht voor het concept van de nieuwe onafhankelijkheidsregels voor accountants. Zorgen over de kwaliteit van de beroepsuitoefening, na kritische AFM-rapportages.

Discussie over werkdruk, studiebelasting en inrichting van de opleiding, aangejaagd door een opiniebijdrage op Accountant.nl. Waardering voor de visie en bijdrage van een jarenlange voorvechter van het beroep, die ons helaas ontviel.

Natuurlijk vragen de zaken die hierboven worden genoemd om een vervolg: onafhankelijkheid, kwaliteit, inrichting van de opleiding. Ze staan voor dit najaar op de agenda, als onderdeel van de reeks bestuursprojecten voor 2013-2014 waar we dit voorjaar mee zijn gestart.

Maar er is meer. Zoals de relatie tussen accountant en raad van commissarissen. Die hebben we eerder uitgebreid belicht in ons adviesrapport 'De raad van commissarissen als opdrachtgever van de accountant', in september 2011 verschenen als uitwerking van ons Plan van Aanpak. Terecht schreef Ruud Dekkers recent op Accountant.nl dat aandacht hiervoor nodig blijft; een verbod op benoeming van de accountant door de directie vraagt aanpassing van het Burgerlijk Wetboek en dat is niet zomaar geregeld.

Ik heb in de afgelopen jaren veel commissarissen geïnterviewd. Hun verwachtingen richting accountants zijn hooggespannen. Zaken als de kwaliteit van de risicoanalyse door het bestuur, de toon aan de top en het voldoen aan wet- en regelgeving moeten in het overleg tussen accountant en de raad van commissarissen aan de orde komen. Maar ook over de prestaties van de organisatie ten opzichte van concurrenten, financiering en continuïteit, duurzaamheidsbeleid, efficiency, fiscale positie en IT-omgeving wordt van de accountant een oordeel verwacht. En de accountant moet gericht adviseren over zaken die in ieder geval op de agenda van het overleg tussen bestuur en raad van commissarissen moeten staan.

Dat is nogal wat, maar het sluit aan bij de verwachtingen die ook vanuit het maatschappelijk verkeer richting accountants worden geuit. In juni bleek dat opnieuw tijdens een door de PvdA-fractie georganiseerde bijeenkomst over het accountantsberoep. Vanuit de NBA hebben we ook bij die gelegenheid aangegeven dat het aan de politiek is om het mandaat van de accountant te verbreden. Ondertussen starten we met onze verplichte cursus 'Zeg wat je ziet', bedoeld om de communicatieve vaardigheden van accountants te vergroten. Op korte termijn presenteren we een lezenswaardige publicatie over risicosignalering. En eind november staat onze Accountantsdag geheel in het teken van het signaleren en communiceren door de accountant.

Het tijdig en helder signaleren van risico's vormt steeds nadrukkelijker de grondslag van ons beroep; dat is niet alleen vanwege de vraag van commissarissen. Als we dat onderkennen en gedegen invullen staat de relevantie van de accountant voor de toekomst niet ter discussie.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Huub Wieleman (1955) was van januari 2013 tot juni 2015 voorzitter van de NBA.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.