NBA

Stijging aandeel vrouwen in top gering: rol van de accountant

Topvrouwen staan in de wachtkamer en bestuursverslagen voldoen in meerderheid niet aan de rapportageverplichting op dit punt.

Deze week bracht Accountant.nl een bericht over de Bedrijvenmonitor 2012-2015, waaruit blijkt dat het aandeel van vrouwen in de top – raad van bestuur of raad van commissarissen - onvoldoende stijgt.

Stappenplan

Volgens minister Jet Bussemaker van OC&W is het een black box hoe de bedrijven omgaan met vacatures. Hans de Boer, voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW, heeft een mooi stappenplan bedacht:

 1. de vacature bewust openstellen;
 2. een longlist maken met daarop tenminste vijftig procent vrouwen;
 3. een searchbureau inschakelen die de code van de executive searchbureaus heeft ondertekend en
 4. twee à drie kandidaten voorstellen waaronder tenminste één vrouw.

Dit is één van de verantwoordelijkheden die de grote bedrijven  hebben om er wat aan te doen. Maar er is meer.

Toelichting in bestuursverslag

Volgens de wet moeten het bestuur of de raad van commissarissen van een grote NV of BV streven naar een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen (BW 2, titel 4, artikel 166 en titel 5, artikel 276). Dit betekent tenminste dertig procent mannen en tenminste dertig procent vrouwen.
Wanneer zo’n onderneming niet voldoet aan deze vereisten, dan moet zij dit in het bestuursverslag uitleggen. Daarbij moet de onderneming aangeven:

 • waarom de zetels niet evenwichtig zijn verdeeld;
 • op welke wijze de onderneming heeft getracht tot een evenwichtige verdeling te komen; en
 • op welke wijze de onderneming in de toekomst beoogt een evenwichtige verdeling van de zetels te realiseren.

Slechts tien procent voldoet

Nu blijkt uit de  Bedrijvenmonitor dat opvallend weinig bedrijven zich aan deze wettelijke verplichting houden. Meer dan de helft (57 procent) legt geen verantwoording af over de evenwichtige samenstelling van de raad van bestuur en raad van commissarissen. Het aantal bedrijven dat in 2014 aan alle rapportageverplichtingen in dit kader voldoet, is minder dan tien procent.
De conclusie is dan ook dat de transparantie in het bestuursverslag op dit punt te wensen overlaat.

De NBA wil haar leden er met nadruk op wijzen dat wanneer deze informatie ontbreekt, het bestuursverslag niet overeenkomstig titel 9 is opgesteld. De accountant moet hier op grond van artikel 393 lid 3 onderzoek naar doen en dient op grond van lid 5 eventuele tekortkomingen te vermelden in het accountantsverklaring.

Laten we hopen op meer transparantie in de jaarverslagen over 2015.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Anne-Marike van Arkel was tot 1 februari 2018 algemeen directeur van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.