NBA

Belangenbehartiger

Regelmatig wordt er, ook op dit forum, nagedacht over rol en taak van de NBA.

De politiek vraagt ons om voortvarend de kwaliteit van de accountantscontrole aan te pakken en verbeterplannen uit te rollen. Met een pakket van scherpe maatregelen, die vlot moeten worden geïmplementeerd. Tegelijk hebben we de zorg voor een brede achterban: openbaar accountants in diverse functies, accountants in business, intern en overheidsaccountants. Allemaal bij de NBA ingeschreven, allemaal met wensen en ideeën ten aanzien van onze rol.

Bij de totstandkoming van de huidige Wet op het accountantsberoep is opnieuw nagedacht over de kerntaken van de NBA. Als eerste twee taken noemt de wet ‘het bevorderen van een goede beroepsuitoefening' en het ‘behartigen van de gemeenschappelijke belangen van accountants' (artikel 3 Wab). Beide wettelijke taken, kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging, raken in toenemende mate met elkaar verweven. Zo stellen we de beroepsregels op en ondersteunen we leden via een vaktechnische helpdesk, voorlichting en praktische handreikingen.

Maar in toenemende mate verlangt ook de samenleving dat we toelichten wat we doen en stelt men de wijze waarop wij ons werk doen ter discussie. Anderzijds hebben ondernemingen en maatschappelijke organisaties hun zaken lang niet altijd op orde en vervullen we een signalerende en soms waarschuwende rol; bijvoorbeeld via publieke management letters of door het aankaarten van beheersingsproblemen bij ziekenhuizen en gemeenten.

Het gemeenschappelijk belang - dus niet het individueel belang - van de leden staat steeds voorop. Daarbij kan het ook gaan om gemeenschappelijke belangen van specifieke ledengroepen, zoals accountants in business, of accountants in de mkb-praktijk.

Belangenbehartiging bij de NBA kent zijn grenzen, anders komen bepaalde activiteiten van de beroepsorganisatie op gespannen voet te staan met onze wettelijke taak. We zijn geen serviceorganisatie. Daarom heeft de NBA zich al eerder en bij herhaling positief uitgelaten over SRA en Novak; organisaties met een waardevolle, maar tegelijk andere rol dan de NBA.

Het levert meerwaarde op als we elkaar aanvullen; daar zijn leden meer bij gebaat dan bij organisaties die elkaar bevechten. Het is goed dat de SRA haar rol pakt bij de implementatie van de maatregelen uit het rapport 'In het publiek belang' en dat de Novak komt met een integraal plan om de mkb-praktijk een bestendige toekomst te garanderen.

De eigen governance van de NBA staat dit jaar opnieuw op de agenda. Daarbij kijken we naar veranderingen in de omgeving en naar de gevolgen ervan voor de taken die we uitvoeren. Dus ook naar de invulling van die wettelijke kerntaak: het behartigen van het gemeenschappelijk belang van onze leden.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Dirk ter Harmsel is directeur van het Bureau Vaktechniek Accountancy van Alfa Accountants en Adviseurs. Van januari 2013 tot juni 2015 was hij plaatsvervangend voorzitter van de NBA.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.