Opinie

Kennistoets: blaffende NBA bijt niet

'De ambitie ligt hoog: het moet afgelopen zijn met het stelselmatig niet voldoen aan de kwaliteitseisen. Het Moet Beter'.

Mooie woorden van NBA-voorzitter Huub Wieleman bij introductie van de PE-verplichtingen 2014-2015. Maar daadwerkelijk aanpakken van beroepsgenoten die niet mee willen, ligt blijkbaar gevoelig.

Een van de drie verplichte onderdelen van de PE-verplichting 2014-2015 was de kennistoets. Samen met dossiermentoring een goede bijdrage aan verbetering van de kwaliteit. De kennistoets was verplicht voor openbaar accountants die werkzaamheden verrichten ten behoeve van (wettelijke  of vrijwillige) jaarrekeningcontroles en moest in 2014 met voldoende resultaat zijn afgerond.

Aan de kennistoets werden geen PE-punten toegekend. De NBA was duidelijk over de reden: 'De accountant toont met het behalen van de kennistoets aan dat hij over de vereiste parate kennis van de regelgeving beschikt. Aangezien sprake is van een ijkmoment en niet van een leermoment zijn aan het afleggen van de toets geen PE-uren toegekend.'

Zelf vond ik het afleggen van de toets naast een ijkmoment wel degelijk een leermoment, maar ik kan me ook wel vinden in het standpunt van de NBA. Wat ik echter niet begrijp, is het besluit van de NBA op 16 januari 2015 tot een inhaaltermijn. Accountants krijgen hierdoor nog tot en met 31 maart 2015 om de kennistoets alsnog met goed gevolg af te ronden en op te nemen in de PE-registratie 2014(!). Daarna start de NBA met de controle op de naleving van de PE-verplichting 2014.

Het is onbegrijpelijk dat de NBA dit uitstel verleent. De kennistoets kon op elk gewenst moment en op elke locatie worden ingevuld. Zelfs in één keer invullen was niet noodzakelijk. Met enige parate kennis is vier à vijf uur bovendien echt wel voldoende om de toets te voltooien. Er moeten dan wel heel uitzonderlijke omstandigheden zijn, wil het echt onmogelijk zijn geweest om de kennistoets voor 1 januari 2015 in te vullen.

De NBA had daarom gewoon heel duidelijk moeten zijn: heeft de accountant op de gestelde datum niet aangetoond dat hij over de vereiste parate kennis van regelgeving beschikt, dan moet hij vanaf die datum ook geen controles uitvoeren.

Door te kiezen voor een inhaaltermijn heeft de NBA laten zien leden die niet mee willen, niet écht aan te durven pakken. Een gemiste kans, zeker gezien de uitdaging waar het beroep voor staat.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Roy Gorter is actief lid van de NBA Young Profs en werkzaam bij Q Accountants & Belastingadviseurs.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.