Opinie

Dga met goede adviseur zal niet snel PEB afkopen

Naar het zich nu laat aanzien, zal de Tweede Kamer naar alle waarschijnlijkheid instemmen met een afkoopfaciliteit voor het pensioen in eigen beheer (PEB) van de dga.

Alfred Milius

Dit volgt uit het overleg hierover van 23 maart 2016 met de Vaste Commissie van Financiën van de Tweede Kamer. Wiebes heeft aangegeven binnen twee weken zijn definitieve keuze bekend te maken. Maar is de voorgestelde afkoopfaciliteit wel interessant voor zowel de dga als de Schatkist? Naar mijn mening niet! Hieronder zal ik de belastingdruk voor de dga inzichtelijk maken aan de hand van een aantal uitgangspunten.

Voorstel Wiebes

De dga mag zijn pensioenaanspraak afkopen op basis van 70 procent van de fiscale waarde. Hierover wordt loonbelasting betaald, maximaal 52 procent. Het nettobedrag wordt uitgekeerd aan privé of terug geleend aan de bv, indien de bv de liquiditeiten nodig heeft. Kan of wil een dga niet afkopen, dan kan hij de fiscale waarde van de PEB omzetten in een zogenoemde 'spaarvariant bij uitfasering' (SBU, voorheen OSEB), waarbij geen verdere opbouw mogelijk is.

Uitgangspunten

 • Afkoop tegen 70 procent van de fiscale waarde van de PEB.
 • Afkoop belast tegen 52 procent loonheffing.
 • Gemiddelde leeftijd dga 47 jaar.
 • Pensioenleeftijd dga 67 jaar (tevens AOW-leeftijd).
 • Belastingheffing op basis van tarieven 2016 (tarieven vanaf AOW-leeftijd).
 • Inclusief AOW en eventueel pensioenen elders is het pensioeninkomen maximaal € 66.421 (grens derde/vierde schijf IB 2016).

Reguliere afwikkeling

In de derde schijf wordt het pensioen maximaal belast tegen 40,4 procent, echter weinig dga’s zullen met andere inkomsten de eerste en tweede schijf al vol hebben. Bij een totaal inkomen van de dga van € 66.421 bruto komt de gemiddelde toekomstige belastingdruk uit op 30,2 procent. Mijn inschatting is dat de meeste dga’s geen totaal inkomen na pensioendatum zullen hebben van € 66.421 bruto, zodat de feitelijke gemiddelde belastingdruk over Box I inkomen naar verwachting lager zal zijn dan 30 procent!

Afkoop variant Wiebes

Afkoop van 70 procent van de waarde tegen 52 procent belastingheffing in Box I geeft een directe belastingdruk van 36,4 procent. Afkoop heeft per saldo dus een hogere belastingdruk van maar liefst 6,2 procent (of meer) tot gevolg,waarbij tevens de toekomstige belastingdruk wordt ingeruild voor een directe belastingdruk!
Daarnaast dient de dga nog met het volgende rekening te houden:

Netto-afkoopbedrag gaat naar privé: Box III
Vanaf afkoopmoment jaarlijks 1,2 procent box III heffing, over het netto-afkoopbedrag.
Box III heffing is zowel voor als na pensioendatum van toepassing (eventuele toekomstige aanpassingen van Box III buiten beschouwing gelaten).

Netto-afkoopbedrag wordt uitgeleend aan de bv: Terbeschikkingstelling Box I
Wordt het geld uitgeleend aan de bv, dan valt deze lening onder de TBS-regeling van Box I. Heffing over de daadwerkelijk genoten rente-inkomsten van deze lening geschiedt tegen maximaal 52 procent! Deze heffing wordt bij een gemiddelde dga-leeftijd van 47 jaar bij afkoop voor tenminste 20 jaar van toepassing (uitgaande van een looptijd van de lening tot pensioendatum).

Spaarvariant met uitfasering
Voor dga’s die niet willen of kunnen afkopen (deze staat op verzoek dus open voor alle dga’s met PEB?), kan desgewenst de fiscale waarde van de PEB worden ingebracht in een SBU. Verdere opbouw is niet mogelijk. Op pensioendatum wordt de SBU afgewikkeld door aankoop van een uitkering met een looptijd van 20 jaar (op basis van eerdere OSEB variant).

Op deze wijze wordt een eventuele dividendklem opgelost. In plaats van afkoop is mijn inschatting dat de dga hiervoor zal gaan kiezen (partner zal tevens moeten instemmen).

Interessant?

Dga

 • Afkoop van PEB voor de dga is tariefsmatig niet interessant!
 • Mogelijkheid omzetting PEB in SBU kan wel interessant zijn.
 • De dga met een goede adviseur zal niet snel overgaan tot afkoop van zijn PEB, eerder tot omzetting in SBU.

Schatkist

 • Als niet massaal voor afkoop wordt gekozen, zal de belastingopbrengst (op korte termijn) hiervan minimaal zijn.
 • Wordt wel massaal voor omzetting in SBU gekozen, dan zal er sprake zijn van een toekomstige (wellicht substantiële) belastingderving! Lagere toekomstige uitkeringen, dus lagere toekomstige belastingopbrengsten.

Of de voorstellen van Wiebes voor de schatkist zo interessant zijn als hij wil doen geloven, vraag ik mij dan ook sterk af.

Mr. Alfred Milius werkt als pensioenfiscalist bij Pensioen Perspectief met als specialisatie het dga-pensioen. Daarvoor was hij fiscalist bij een accountantsorganisatie.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.