Opinie

Positivisme oud-PwC-topman over accountancy is ongeloofwaardig

De scheidend bestuursvoorzitter van accountantsorganisatie PwC, Peter van Mierlo, slaat in een interview met het FD een positieve toon aan. Helemaal onbegrijpelijk is dat vanuit zijn positie niet.

Gezien het wantrouwen dat tegen accountants is gegroeid is het echter wel zaak daarbij de balans in de gaten te houden. Ongeloofwaardige uitspraken zullen al snel als een boemerang op de belaagde beroepsgroep terugslaan.

Het positivisme van Van Mierlo laat zich goed samenvatten in zijn uitspraak “Echt waar, bij PwC is de afgelopen tien jaar niet op winst gestuurd. Er is gestuurd op kwaliteit, diversiteit en hoe we met mensen omgaan”.

Het is nog geen vier jaar geleden dat de werkgroep Toekomst Accountantsberoep een lijvig rapport uitbracht met daarin 53 maatregelen die moesten helpen het vertrouwen in  de sector terug te winnen. De werkgroep wees in dit rapport op het bestaan van “… een cultuur (..) waarin te veel prikkels zijn gericht op winstoptimalisering en inkomensverbetering, waar de loyaliteit primair ligt bij klantrelaties en collega’s en waarin tegenspraak niet wordt gestimuleerd.” De voorgestelde maatregelen richten zich dan ook primair op het creëren van een “op kwaliteit en kwaliteitsverbetering gerichte cultuur”. Van Mierlo wil ons doen geloven dat PwC een dergelijke cultuur al ruim zes jaar eerder gerealiseerd had.

Twee maanden geleden verscheen een onderzoeksrapport van Nyenrode en de NBA Young Profs waarin naar voren kwam dat jonge accountants in het hoogseizoen een hoge werkdruk ervaren, die zij als bedreigend zien voor de kwaliteit van de controles. Als oorzaken voor de hoge werkdruk werden onder meer onrealistische planningen, hoge klantverwachtingen en een up or out-cultuur genoemd. Als PwC al tien jaar stuurt op hoe zij met mensen omgaat heeft dat beleid blijkbaar nog niet heel veel vruchten afgeworpen.

Van Mierlo verzuimt niet lippendienst te bewijzen aan de noodzaak tot veranderingen, maar laat dat wel direct volgen door het nieuwe mantra binnen de accountancysector: cultuurverandering vergt nu eenmaal tijd. Wie de woorden van de scheidend bestuursvoorzitter tot zich door laat dringen moet concluderen dat niet zozeer tijd als wel ontkenning het probleem is.

Deze opinie verscheen in iets verkorte vorm ook in het FD van 6 juli 2018.

Wat vindt u van deze opinie?

Reacties 155 77 Spelregels debat

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.