Opinie

Kwaliteit controle vraagt ook om sterke auditcommissie

We hebben betere controle van jaarrekeningen nodig. Het gecontroleerde bedrijf moet bereid zijn om de accountant zijn werk te laten doen. De auditcommissie van het bedrijf moet hierin een grotere rol spelen.

Recent werd door de Competition & Markets Authority (CMA) in het Verenigd Koninkrijk een scherp pleidooi gehouden om de rol van de auditcommissie stevig te herzien. Dit voorstel zou in Nederland moeten worden overwogen, zodat ook hier auditcommissies aan veel hogere normen worden gehouden dan nu het geval is.

We weten uit onderzoek dat intensieve betrokkenheid van leden van de auditcommissie bij de controleopdracht dikwijls leidt tot betere controles. Het werkt louterend en zal naar verwachting leiden tot betere benoemingsprocedures en betere afspraken over de inzet van de accountant bij de controle van de jaarrekening. De auditcommissie zit er immers namens de maatschappij en niet namens zichzelf.

Het helpt ook de controle specifiek te richten op identificatie van risico's die het management wellicht bereid is te nemen ten koste van de onderneming. Zo kan beter worden voldaan aan de verwachtingen van aandeelhouders en andere belanghebbenden. Het zou heel goed zijn als de AFM hieraan prioriteit geeft, zodat de cfo de wind uit de zeilen wordt genomen bij de selectie van de accountant en bij de jaarlijkse vaststelling van de reikwijdte van de werkzaamheden van de accountant.

Het is van belang dat de auditcommissie onafhankelijk van het management functioneert. Het is helaas geen uitzondering dat auditcommissies de controlerend accountants onder druk zetten om zaken te accorderen die in de ogen van de accountant geen goedkeuring toekomen. Om dit te voorkomen moeten de auditcommissieleden verklaren dat naar hun waarneming de bestaande accounting systemen de economische gebeurtenissen getrouw weergeven. Zo’n verklaring zou de auditcommissie niet kunnen geven als men onder druk met het management meebuigt.

Hopelijk neemt de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA), die de politiek adviseert, een sterkere rol en grotere verantwoordelijkheid van de auditcommissie in beschouwing. Zoals inmiddels ook de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft bepleit.

Deze opinie is ook opgenomen in het FD van 3 mei 2019.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Jan Bouwens is hoogleraar accounting UvA en research fellow University of Cambridge.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.