Tuchtrecht

Inkomens vergeten bij IB-aangifte

Een accountant-administratieconsulent had bij de IB-aangifte navraag moeten doen bij zijn cliënt toen hij reden had om aan te nemen dat deze vergeten was inkomens op te geven.

Accountantskamer

Zaaknummers:
17/768 en 17/769 Wtra AK
Datum uitspraak:
20 oktober 2017
Oordeel:
deels gegrond
Maatregel:
waarschuwing resp. geen
Status:
nog niet definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2017:68

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een accountant-administratieconsulent stelt de aangiften inkomstenbelasting 2014 op voor een klant, vraagt hem daarvoor om gegevens en stuurt daarna de conceptaangiften IB 2014 aan de klant en zijn partner. Tien dagen later stuurt hij de klant het aangifterapport 2014. Daarin staat een berekening van de verschuldigde belastingen en premies en een toelichting op de aangifte.

De klant machtigt een fiscaal jurist dan wel een andere medewerker van het kantoor om namens hem de aangifte IB 2014 elektronisch te ondertekenen en te verzenden aan de Belastingdienst. De klant verklaart dat de inhoud in overeenstemming is met de gegevens die hij zonder voorbehoud heeft aangeleverd aan het kantoor en gaat akkoord met de inhoud van de aangifte.

De accountant meldt enige tijd later dat de Belastingdienst wil afwijken van de aangifte, omdat enkele jaaropgaven over 2014 ontbreken, te weten:

 • de inkomsten van de huisartsenpraktijk ad 4366 euro;
 • de inkomsten uit een bv ad 25.680 euro;
 • inkomsten uit vroegere arbeid ad 43.116 van de partner.

Verder is gebleken dat de huisarts en zijn partner ten onrechte 1665 euro aan zorgtoeslag hebben ontvangen, die moet worden terugbetaald.

De huisarts is onaangenaam verrast en beklaagt zich bij de klachtencommissie van het kantoor over het vergeten van de 73.126 euro aan inkomsten en het – zonder zijn medeweten – aanvragen van zorgtoeslag. Als de huisarts na twee maanden niets heeft gehoord, reclameert hij. Het raakt hem dat hij ook de zorgtoeslag van 2015 nog moet betalen, terwijl hij van niets wist en het kantoor de fout niet heeft opgemerkt bij de controle.

In plaats van een reactie van de klachtencommissie ontvangt de klant een factuur. De huisarts stuurt een aangetekende brief naar de directie, waarop een registeraccountant antwoord geeft. Hij betreurt een en ander ten zeerste, maar hij kan alleen maar concluderen dat de juiste procedures zijn gevolgd. Het kantoor kan moeilijk vaststellen of de aangereikte jaaropgaves c.q. inkomens volledig zijn. De klant heeft boter op het hoofd, omdat hij een concept van de aangifte heeft ontvangen, maar de “onvolkomenheid” over het hoofd heeft gezien. “Al met al een zeer vervelende samenloop van omstandigheden.”

De huisarts dient een klacht tegen de accountant-administratieconsulent en de registeraccountant in bij de Accountantskamer.

Klacht

 1. De AA heeft onjuiste IB-aangiften ingediend.
 2. De RA heeft de klacht niet bevredigend afgehandeld.

Oordeel

Klachtonderdeel a is gegrond en klachtonderdeel b ongegrond.

Ad a

De AA zegt dat hij niet verantwoordelijk is omdat een assistent-accountant de aangiften heeft opgesteld. Daarna heeft een belastingjurist, die onder een eigen tuchtrecht valt, deze “gereviewd” en ingediend. Voor het geval de AA desondanks verantwoordelijk is voor de aangiften beroept hij zich erop dat hij niet wist dat de inkomsten ontbraken in de aangiften en dat ook niet kon weten, omdat:

 • het niet ging om terugkerende inkomsten die in voorgaande jaren wel waren opgenomen;
 • de klant deze (nieuwe) inkomsten nooit heeft opgegeven;
 • de klant niet heeft gereageerd op de conceptaangiften.

Ondanks de review door de fiscaal jurist heeft de AA zich wel degelijk vaktechnisch bemoeid met de aangiften. Hij is tuchtrechtelijk verantwoordelijk voor de aangiften, want:

 • de assistent-accountant werkte onder zijn verantwoordelijkheid;
 • de AA heeft de gegevens verzameld voor de aangifte;
 • de AA heeft de conceptaangiften aan de klant gestuurd;
 • de AA heeft de aanbieding van het aangifterapport IB 2014 behandeld.

De aangiften IB 2014 zijn ingediend op basis van de aangiften IB 2013. De Belastingdienst is daar afgeweken van de aangiften IB 2013 omdat er meer inkomsten waren. Gezien de correcties over 2013 had de accountant alle aanleiding om:

 • de lopende aangiften IB 2014 te vergelijken met de gecorrigeerde IB-aangiften 2013;
 • bij de huisarts en zijn partner te vragen of de aangiften IB 2014 juist waren.

Ook al hebben de huisarts en zijn partner een eigen verantwoordelijkheid voor het opgeven van hun inkomstenbronnen – het is tuchtrechtelijk laakbaar dat de accountant een en ander niet heeft nagevraagd en de onjuiste IB-aangiften over 2014 heeft gehandhaafd.

Ad b

De registeraccountant heeft de klacht van de klant adequaat ter hand genomen toen hij daar lucht van kreeg. De afhandeling duurde weliswaar langer dan de gebruikelijke termijn van twee maanden, maar die vertraging is beperkt, acceptabel en daarom tuchtrechtelijk niet relevant.

Maatregel

Waarschuwing voor de AA.

Annotatie Lex van Almelo

De klant moet er zelf voor zorgen dat hij alle gegevens aanlevert die nodig zijn voor de aangifte. Maar als er reden is om aan te nemen dat de gegevens onvolledig of onjuist zijn, moet de accountant een en ander verifiëren. In dit geval ging de accountant uit van de aangifte van het voorafgaande jaar, terwijl de fiscus die corrigeerde. Dat had aanleiding moeten zijn om navraag te doen bij de klant. Zelfs nadat deze akkoord was met de aangifte.

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.