Tuchtrecht

Ondeugdelijkheid jaarrekening accountantskantoor niet aangetoond

Dat de jaarrekeningen van een accountantskantoor niet deugden heeft de ontslagen algemeen directeur, die een hogere bonus wilde, niet kunnen aantonen.

Accountantskamer

Zaaknummers:
17/1784 en 17/1785 Wtra AK
Datum uitspraak:
23 maart 2018
Oordeel:
ongegrond
Maatregel:
geen
Status:
definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2018:14

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

De maten van een accountantskantoor zeggen eind 2015 het vertrouwen op in de algemeen directeur die ruim anderhalf jaar eerder was aangesteld. De kantonrechter beëindigt de arbeidsovereenkomst, maar de directeur vindt dat hij nog een bonus te goed heeft.

In zijn arbeidscontract staat dat hij een bonus van 10 procent krijgt van het bedrag dat uitkomt boven de 2,3 miljoen euro winst. Op grond van de jaarrekening 2014 ontving hij een bonus van 3196 euro, op grond van de jaarrekening 2015 ontvangt hij niets.

De ontslagen directeur wil een bonus van 24.630 euro bruto over 2014 en 2015 en dient een klacht in tegen de registeraccountant en de accountant-administratieconsulent die de jaarrekening hebben opgesteld.

Klacht

  • Bij de uittreding van twee vennoten is de jaarwinst over 2014 gecorrigeerd met 153.653 euro en dat had in dit geval ook moeten gebeuren.
  • Het is klachtwaardig dat de accountants de bonus niet willen betalen en zich verschuilen achter een ‘oude’ jaarrekening die uiteindelijk niet is vastgesteld.
  • Bij de verdediging van de hoogte van de bonus nemen de accountants een onverdedigbare stelling in, omdat men de winst niet mag corrigeren met bedragen voor afschrijvingen gekochte goodwill en bijbehorende rente.

Oordeel

De klacht is ongegrond.

De klacht slaat op de civielrechtelijke standpunten die de twee accountants hebben ingenomen. Volgens vaste jurisprudentie van de Accountantskamer is het innemen van een civielrechtelijk standpunt – bijzondere omstandigheden daargelaten - niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. Van zulke bijzondere omstandigheden zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn als het standpunt bewust onjuist of misleidend en dus te kwader trouw blijkt of het accountantsberoep in diskrediet brengt. Dan wel wanneer het de accountant “in sterke mate kan worden verweten dat hij een onjuist of misleidend standpunt heeft ingenomen” of laten innemen.

De klager heeft niet aannemelijk gemaakt dat hier sprake is van bijzondere omstandigheden.

De jaarrekening 2014, waarbij de klager zijn vraagtekens plaatst, is uiteindelijk door alle maten voor akkoord ondertekend en daarmee vastgesteld. Dat in het kader van de stille reserves een andere, maar voor die situatie aanvaardbare, waarderingsmethodiek is toegepast dan voor het opstellen van de jaarrekening maakt de vastgestelde jaarrekening 2014 nog niet onjuist. Dat geldt ook voor de jaarrekening 2015 die alle toenmalige maten in 2016 hebben vastgesteld door die voor akkoord te ondertekenen.

De algemeen directeur heeft niet aannemelijk gemaakt dat de jaarrekeningen 2014 en 2015 niet zouden deugen of dat de accountants daarover bewust onjuiste of misleidende standpunten zouden hebben ingenomen.

Maatregel

Geen.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.