Statistical auditing

De Stuurgroep Statistical Auditing verzorgt een serie artikelen over statistiek op Accountant.nl. De stuurgroep is verbonden met het Limperg Instituut en heeft als doel 'het bevorderen van het correcte (effectief en efficiënt) gebruik van statistische methoden en technieken bij accountantscontroles en daarmee verwante controles op financiële verantwoordingen en overzichten'.