Accountant nr. 1 2022

MAGAZINE |

Oog voor het mkb

Na mijn benoeming door de ledenvergadering medio december verliepen de eerste weken van mijn NBA-voorzitterschap...

MAGAZINE |

'Volg je passie en kijk hoever je komt'

Zelfs wanneer ze aan alle voorwaarden voldoen voor een bestuursfunctie, haken vrouwen eerder af dan mannen....

MAGAZINE |

Moet de klaagdrempel omhoog?

Om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen moet de deur voor klagers wijd open staan en...

MAGAZINE |

Op de stoel: Kris Douma

Kris Douma (60) is sinds 13 december de nieuwe voorzitter van de NBA en de eerste niet-accountant op...

MAGAZINE |

De tropenjaren van corona

Werkdruk, personeelsschaarste, aangeslagen klanten: twee jaar coronacrisis raakt ook mkb-kantoren. Toch...

MAGAZINE |

In beeld: Tülay Dilsiz-Gedik

Je bent een ervaren registeraccountant met internationale ervaring, je hebt twee kleine kinderen en je...

MAGAZINE |

Dit kan anders

Mijn jongste kwam verdrietig terug van zwemles. Hij wilde zo graag op voor zijn zwemdiploma en het duurde...

MAGAZINE |

'Een faculty is niet gericht op een enkel type accountant'

Duiden van huidige ontwikkelingen, richting geven aan toekomstige ontwikkelingen en aangeven hoe je deze...

MAGAZINE |

FYI

Rol accountant bij duurzaamheid maakt het vak aantrekkelijker - Vermogen tien rijkste mannen is verdubbeld...

MAGAZINE |

Beëdigd

Op 8 oktober 2021 legde Jamina Dahlberg (33) de beroepseed af als registeraccountant. Ze werkt ruim zes...

MAGAZINE |

Dilemma: een 'finfluencer' zonder opleiding

Eén van de nieuwe opdrachtgevers in uw mkb-accountantspraktijk is daghandelaar en vermogend financieel...

MAGAZINE |

'Het ergste is als de accountant niet integer is geweest'

Dirk van der Bij is sinds medio 2021 voorzitter van de Klachtencommissie van de NBA. Hij volgde Ebo Roek...

MAGAZINE |

#Klooienmetcomputers

Arnout van Kempen over rommelen in een digitale wereld.

MAGAZINE |

Adverteren doet begeren

1975: De grote verrassing onder de kleine burocomputers: slechts 45.435 gulden!

MAGAZINE |

Bronnen

Morele besluiten nemen - Een toverboek over de schatkist van Nederland - Als het er echt om gaat - Elly's...

MAGAZINE |

NBA nieuws

NBA wil ook in de toekomst online stemmen tijdens ledenvergadering - Oud-NIVRA-voorzitter Jan Obers overleden...

MAGAZINE |

Grenzen overschrijden

Op 12 maart 2020 kondigde het kabinet de eerste lockdown aan, inclusief een streng thuiswerkadvies. We...

Accountant nr. 2 2022 Accountant nr. 6 2021