Magazine

'Staak discussie over interne accountant'

Bij de hernieuwde discussie over de certificeringsbevoegdheid van interne accountants lijkt men het commerciële belang van externe accountants te laten prevaleren, vindt Albert Niekamp.

Dit artikel is verschenen in de Accountant nr. 2, 2005

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

Albert Niekamp

Bovengenoemde discussie is niet nieuw en heeft circa 35 jaar geleden zelfs geleid tot het ingrijpen door Economische Zaken, toen bij Koninklijk Besluit het door het NIVRA ingestelde verbod, tot afgeven van verklaringen door interne accountants, werd vernietigd. Dit omdat het besluit van het NIVRA in strijd werd geacht met het algemeen belang. Bij de thans weer opgestarte discussie lijkt men het commerciële belang van externe accountants weer te laten prevaleren boven het algemeen belang.

Het komt uitermate vreemd over dat men de bevoegdheden van interne accountants gaat beperken omdat de grote externe
accountantskantoren in opspraak zijn gekomen wegens het onterecht afgeven van goedkeurende verklaringen bij financiële
verantwoordingen.

Zoals ik al eerder heb aangevoerd dient de rol van de interne accountant bij de financiële controle juist te worden versterkt, teneinde misslagen te voorkomen (co-audit interne/externe accountant). De thans voorgestelde beperking van de bevoegdheid van interne accountants om in het besloten verkeer verklaringen af te leggen leidt alleen maar tot kostenverhogingen en niet tot kwaliteitsverbeteringen. Dit omdat de interne accountant meer kennis van zaken heeft bij zijn onderneming dan de externe accountant.

De bewering dat de externe accountant de gevraagde controlewerkzaamheden door de interne accountant laat verrichten en zijn eigen activiteiten beperkt tot een review en het afgeven van de verklaring is niet houdbaar, omdat de beurstoezichthouder SEC in de Verenigde Staten voor beursgenoteerde ondernemingen eist dat de externe accountant voor het afgeven van een verklaring de daarvoor vereiste werkzaamheden merendeels zelf verricht. Deze eis heeft ook in Nederland het betreurenswaardige gevolg gehad dat de interne accountant thans nog nauwelijks wordt betrokken bij de financiële controle van de door zijn bedrijf te publiceren jaarrekening.

Teneinde onnodige spanningen en tegenstellingen te vermijden lijkt het gewenst de opnieuw aangekaarte discussie ‘Wel of geen verklaring’ niet verder te voeren.

Noot
Albert Niekamp was hoofd Interne accountantsdienst bij Elsevier NV en is in de jaren zeventig lid van het INTAC-bestuur geweest.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.