Nieuws

Kennistoets verplicht in 2017

De NBA stelt in 2017 een nieuwe kennistoets verplicht. Dit is besloten na de goede ervaringen met de Kennistoets in 2014.

De Kennistoets is bedoeld voor openbaar, intern- en overheidsaccountants die werkzaamheden verrichten ten behoeve van wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening in 2017. De Kennistoets is vanaf september 2017 online beschikbaar.

Voorbereiding

Begin 2017 maakt de NBA de eindtermen van de kennistoets bekend. Ook komt dan een proeftoets beschikbaar. Hiermee kunnen leden alvast hun actuele kennis bepalen.

Over de kennistoets

De kennistoets omvat veertig gesloten vragen die betrekking hebben op de VGBA, VIO en de controle- en overige standaarden (NV 100-999, 2000-2699 en 3000-3850). Het is toegestaan daarbij gebruik te maken van relevante documentatie. Met het succesvol afronden van de kennistoets geven deelnemers blijk te beschikken over actuele kennis, zoals bedoeld in de Verordening op de kennistoets.

Concrete informatie over inschrijving en kosten worden medio 2017 bekendgemaakt.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.