Nieuws

Nieuw PE-systeem NBA vraagt meer uitleg

De nieuwe opzet van het systeem voor permanente educatie van de NBA vraagt om nadere uitleg aan de achterban. Dat bleek tijdens een eindejaarsseminar van advies- en trainingsorganisatie Auxilium, over de gewaarborgde kwaliteit van de mkb-accountant. NBA-voorzitter Pieter Jongstra, één van de sprekers, kreeg veel commentaar op zijn toelichting bij de nieuwe opzet van de PE.

De weerstand bleek toen de zaal werd gevraagd naar de bereidheid om in 2017 deel te nemen aan een pilot rondom de invoering van de nieuwe PE-opzet. Slechts een derde antwoordde daar bevestigend op. De aanwezige accountants leken vooral te vrezen voor nog meer regels rondom permanente educatie. "De NBA moet ons meer vertrouwen geven", aldus het commentaar. Ook vonden enkele deelnemers dat je alleen PE-punten moet krijgen voor het daadwerkelijk opdoen van kennis, "niet voor het bijwonen van dit soort bijeenkomsten". Dagvoorzitter Jort Kelder vond het geboden programma juist behoorlijk serieus: "Ik ken genoeg beroepen waar je al PE-punten krijgt voor het bijwonen van feestjes met danseressen."

NBA-voorzitter Jongstra benadrukte dat het nieuwe PE-systeem uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid van de accountant. De huidige urennorm voor PE vervalt, omdat inhoudelijke kennis belangrijker is dan alleen het behalen van PE-uren. Maar dat die inhoudelijke kennis ook kan worden getoetst schoot sommige deelnemers in het verkeerde keelgat.

Knokken

Jongstra stond ook stil bij een aantal actuele ontwikkelingen rondom de mkb-praktijk, zoals het kunnen vervullen van vacatures. "Het is hard knokken om elke nieuwe werknemer binnen te halen." Meer profilering van de mkb-accountant is daarom een goede zaak. Hij riep de aanwezigen op om ook zelf als ambassadeurs van het vak op te treden, bijvoorbeeld bij voorlichting op scholen.

Het recente reputatieonderzoek onder controlerend accountants was reden voor de zaal om de NBA te vragen ook onderzoek te doen naar de reputatie van de accountant in de samenstelpraktijk. Jort Kelder stelde dat pers en politiek zich soms misschien te veel laten leiden door incidenten: "Wat is waarheid, als 95 procent van je klanten tevreden met je is?"

Taal

Rabobank-directeur Dirk Duijzer hield een warm pleidooi voor de circa tweehonderd aanwezige accountants, om vooral de taal van de gewone mkb-ondernemer te blijven spreken. "Ik noem de mkb-accountant nog altijd de AA-accountant." Duijzer is als bankier veel trotser op duizenden mkb-ondernemers als klant dan op het werken voor enkele grote, bekende organisaties, "dat zegt me helemaal niks".

Oud-NBA-bestuurslid Dirk ter Harmsel is tegenwoordig lid van de Accountantskamer en gaf een inkijkje in de gang van zaken rondom tuchtzaken. "Verschijnen voor de Accountantskamer grijpt je aan", stelde hij. Veel zaken hebben betrekking op conflicten in de mkb-praktijk, waarbij het vooral gaat over onafhankelijkheid van de accountant, declaraties, inhoudelijke bevindingen en de zorgplicht. Met name over die zorgplicht van de accountant vinden binnen de raadskamer nogal eens pittige discussies plaats, al mocht Ter Harmsel daar inhoudelijk niets over zeggen.

Kwaliteit

Gastheer John Weerdenburg (Auxilium) benadrukte het belang van kwaliteit in de beroepsuitoefening. "Het leveren van kwaliteit kost geld, het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen", luidde zijn als tegeltjeswijsheid gepresenteerde adagium. Hij betreurde het dat de verplichting van collegiaal overleg bij de overdracht van een klant naar een opvolgend accountant is vervallen. Daarom riep hij de NBA op na te denken over een manier om dat overleg in een meer praktische vorm "te reanimeren".

Na afloop van het seminar in Houten nam NBA-voorzitter Jongstra bij circa honderdvijftig van de aanwezige accountants de beroepseed af. Hij benadrukte daarbij dat de eed door de nieuwe generatie beroepsgenoten al als vanzelfsprekend wordt beschouwd. "Doet u het niet voor uzelf, doe het dan voor uw toekomstige collega's."

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.