Nieuws

Auxilium doet voorstel aanpassing Verordening kwaliteitsbeoordelingen

Auxilium heeft een voorstel gedaan tot aanpassing van de Verordening kwaliteitsbeoordelingen. De adviesgroep wil een extra lid toevoegen en wil daarover stemmen tijdens de NBA-ledenvergadering.

Dat schrijft de adviesgroep op haar website. Om tot deze aanpassing te komen moet het initiatief worden ondersteund door minimaal honderd NBA-leden (artikel 22 Wet op het accountantsberoep) én dient het voorstel twee maanden voorafgaand aan de NBA-ledenvergadering ter inzage te zijn voor de leden. Auxilium wil over de aanpassing stemmen omdat de NBA volgens hen niet snel genoeg heeft gereageerd op hun voorstellen voor aanpassingen.

Voorstel Auxilium

Het voorstel van Auxilium houdt in dat in situaties waarbij naar de mening van de toetser of het toetsingsteam het verbeterplan (als gevolg van een verwacht oordeel overeenkomstig artikel 15 lid b op de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen) binnen drie maanden na de toetsing te realiseren is, de toetsing niet wordt afgerond. Het kantoor krijgt dan drie maanden de gelegenheid om de verbeterpunten op te volgen. Na deze termijn komt de toetser (teamleider) terug om deze verbeterpunten nader te beoordelen en deze uiteindelijk mee te nemen in het concept toetsingsverslag.

Reactie NBA

"Vorig jaar heeft een delegatie vanuit de NBA en de raad gesprekken met de serviceorganisaties gevoerd. De NBA en de raad zijn aan de slag gegaan met de geleverde input. Afgesproken is dat in 2016 vervolgafspraken zouden worden gemaakt.

Het voorstel van Auxilium vraagt wat de NBA betreft niet om een wijziging van de verordening. De raad voor toezicht kan dit als beleid hanteren en het eindoordeel na toetsing aanhouden. Dat doet de raad ook wanneer de toetsing van de dossiers op zich voldoende is, maar wringt ten aanzien van bijvoorbeeld waarneming, zeggenschap of beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Een termijn van drie maanden voor het verbeteren van zulke zaken is afdoende. Een verbeterplan hiervoor is wat de NBA betreft niet nodig en zou tot onnodige kosten leiden."

De drie maanden die Auxilium wil hanteren voor de zwaardere op te lossen tekortkomingen is wat de NBA betreft te kort. "Voorkomen moet worden dat oplossingen te gehaast worden bedacht en ingevoerd. Een termijn van bijvoorbeeld zes maanden kan dan passender zijn. Er moet dan wel duidelijkheid zijn over wat er in die zes maanden moet worden aangepast. Dat wordt vervolgens getoetst; vandaar de term aanvullende toetsing. Het opstellen van een verbeterplan en volledige hertoetsing komt dan pas aan bod wanneer er na deze termijn nog steeds sprake is van een onvoldoende."

 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.