Nieuws

'Oplossing voor pensioenklem dga's'

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Wiebes van Financiën besloten tot een oplossing voor de pensioenklem waarmee directeur-grootaandeelhouders (dga's) te maken hebben.

Veel dga's die via de bestaande regeling voor ondernemers pensioen opbouwen hebben als gevolg hiervan geld vastzitten in het eigen bedrijf, het zogenoemde 'beklemd vermogen'.  Er komt daarom een wetsvoorstel om de pensioenregeling met een voor dga's aantrekkelijke regeling af te laten kopen. Dat meldt het ministerie van Financiën.

Dga's die het zogeheten pensioen in eigen beheer afkopen, kunnen daarbij gebruikmaken van een belastingkorting. Dat vormt een extra prikkel voor dga's om te stoppen met pensioen in eigen beheer en op die manier eigen vermogen vrij te spelen. Voor dga's die de pensioenregeling niet afkopen, wordt een spaarvariant geïntroduceerd.

Staatssecretaris Wiebes stuurt het wetsvoorstel voor uitfasering van pensioen in eigen beheer met Prinsjesdag naar de Tweede Kamer. De afkoopregeling heeft een positief effect van circa 2 miljard euro op de begroting voor 2017. Het uitfaseren van pensioen in eigen beheer betekent een belangrijke vereenvoudiging voor de Belastingdienst.

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief over de door het kabinet aangekondigde oplossing. "Veel dga's die via de bestaande regeling voor ondernemers pensioen opbouwen, hebben als gevolg hiervan geld vastzitten in het bedrijf, de 'pensioenklem'. Het kabinet biedt hen nu gedurende een periode van drie jaar de mogelijkheid om het in het verleden opgebouwde pensioen in eigen beheer tegen een belastingkorting af te kopen. De afkoop in het eerste jaar kan plaatsvinden tegen een kortingspercentage voor de fiscus van bijna 35 procent. De bv wordt zo verlost van de toekomstige verplichting om pensioen uit te keren aan de dga. Hierdoor verbetert de solvabiliteit van deze ondernemingen, zodat het makkelijker wordt om nieuwe investeringen te financieren."

» Kamerbrief over pensioen in eigen beheer

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.