Nieuws

Rechtbank schrapt boetes van AFM tegen EY en PwC

De AFM heeft ten onrechte geconcludeerd dat het stelsel van kwaliteitsbewaking van EY en PwC onvoldoende is. De rechtbank Rotterdam schrapt de eerder door de AFM aan beide kantoren opgelegde boetes.

Eerder legde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan PwC en EY bestuurlijke boetes op, wegens schending van hun wettelijke zorgplicht. Daarbij baseerde de toezichthouder zich op onderzoek van tien individuele controledossiers over 2012. Volgens de AFM beschikten de accountants van PwC en EY in verschillende controledossiers niet over voldoende en geschikte informatie om een goedkeurende verklaring te verstrekken bij de betreffende jaarrekening.   

Zorgplicht

De rechtbank Rotterdam vindt echter dat tekortkomingen in controlewerkzaamheden van accountants in beginsel niet voldoende zijn voor de conclusie dat de accountantsorganisatie niet aan haar zorgplicht voldoet. Die conclusie is pas gerechtvaardigd na daadwerkelijk onderzoek naar de invulling van de zorgplicht door die accountantsorganisatie. Alleen in bijzondere situaties kan dit anders zijn, aldus de rechtbank.

Volgens de rechtbank heeft de AFM niet genoeg feiten gepresenteerd om "buiten redelijke twijfel" te kunnen aantonen dat PwC en EY hun zorgplicht hebben overtreden. Daarom herroept de rechtbank de boetebesluiten.

Bezwaar

De AFM legde KPMG, EY, PwC en Deloitte destijds boetes op wegens tekortkomingen in de controles van jaarrekeningen over de boekjaren 2012 en 2011. EY kreeg met ruim 2,2 miljoen euro de hoogste boete; bij PwC ging het om 845.000 euro. Medio 2016 tekenden PwC en vervolgens ook EY bezwaar aan tegen die boetes. KPMG en Deloitte besloten eerder zich bij de boetes neer te leggen.

De rechtbank komt in haar uitspraken niet toe aan het beoordelen van de andere beroepsgronden, zoals het verweer van beide accountantsorganisaties dat een aantal onderzoeksbevindingen van de AFM onjuist is of genuanceerd moet worden.

Update: reactie AFM

In een reactie op de website van de AFM meldt de toezichthouder te overwegen in beroep te gaan tegen de uitspraak, "mede omdat de AFM het van groot belang vindt dat ook rechtstreeks richting accountantsorganisaties kan worden opgetreden tegen ernstige tekortkomingen in individuele controles. Dit is internationaal een gangbare praktijk."

De AFM geeft aan dat bij de rapportage van juni jl., naast  toetsing van de kwaliteit van wettelijke controles, ook aandacht is besteed aan "meer specifieke elementen" van het kwaliteitsbeleid. "Ongeacht een mogelijk hoger beroep zet de AFM deze bredere aanpak voort."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.