Nieuws

PwC in beroep tegen AFM-boete

PwC gaat in beroep tegen de boetes die de AFM in maart van dit jaar oplegde aan de big four vanwege het niet naleven van de zorgplicht. Deloitte en KPMG gaan niet in beroep, en EY beraadt zich nog.

Vrijdag verscheen op de website van de AFM bij de boetebesluiten van Deloitte en KPMG de melding "Update 27 mei 2016: Inmiddels is de boete rechtens onaantastbaar geworden". Bij het boetebesluit van PwC en EY staat de melding niet.

KPMG bevestigt niet in beroep te zijn gegaan tegen de boete en verwijst naar zijn eerdere reactie op het boetebesluit. Ook Deloitte, dat in maart zei het rapport van de AFM verder te gaan bestuderen, bevestigt niet in beroep te gaan.

PwC bevestigt dat het in beroep is gegaan tegen de boete: "We hebben pro forma bezwaar aangetekend. Ons bezwaar richt zich niet tegen de hoogte van de boete. Integendeel, als we die morgen moeten betalen, betalen we. Een maatregel begrijpen we. Ons bezwaar richt zich op de onderbouwing van het boetebesluit. Wij vinden bijvoorbeeld dat er duidelijkheid moet komen over de invulling van de zorgplicht en wanneer welke maatregelen kunnen worden opgelegd."

EY zegt nog niet te hebben besloten of er bezwaar wordt aangetekend. "Wij hebben toen de boete werd opgelegd aangegeven de dialoog aan te willen gaan met de AFM over hoe de zorgplicht moet worden ingevuld. We beraden ons momenteel nog over of we bezwaar zullen aantekenen bij de AFM." Echter, als de bezwaarregels van de AFM gewoon gelden dan is de beroepstermijn inmiddels ruimschoots verstreken. EY zegt desgevraagd nog met een reactie te komen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.