Nieuws

Visiebijeenkomst NBA-afdeling Noord-Holland: 'Is het accountantsvak nog leuk?'

Circa honderdvijftig NBA-leden namen op 8 mei deel aan de bijeenkomst van de afdeling Noord-Holland in Akersloot. Bij de discussie over de visie op de toekomst van het beroep ging het vooral over de beroepsorganisatie zelf.

Marc Schweppe

Plaatsvervangend NBA-voorzitter Diana Clement benadrukt bij de start van de visiebijeenkomst nog eens dat het om meer gaat dan alleen ideeën van de NBA. Leden worden tijdens het visietraject op allerlei manieren geraadpleegd, om zo een brede toekomstvisie te kunnen ontwikkelen.

Slechts een beperkt deel van de aanwezigen heeft al kennis genomen van het eind december 2016 gepresenteerde inspiratiedocument van de Arenagroep, zo blijkt. NBA-directeur Berry Wammes neemt daarom de belangrijkste bevindingen van de samenstellers nog even door met de zaal, die voor 43 procent uit accountants in business bestaat. 35 procent van de aanwezige leden werkt in de samenstelpraktijk, nog geen zes procent is werkzaam in de controle en bijna zestien procent kiest voor 'overig'.

Eigenschappen

Slechts enkele groene kaarten gaan omhoog bij de vraag of de deelnemers menen zelf over voldoende ict-kennis te beschikken voor het beroep van morgen. En nog geen handvol beschikt over een SBR-certificaat. Moet een accountant straks veel meer competenties hebben dan nu, op technologisch terrein, maar ook bijvoorbeeld qua empatisch vermogen? Het lijkt een ideaalbeeld, volgens de Noord-Hollandse accountants. "Deze mensen bestaan niet", roept een aanwezige.

Maar een vrouwelijke accountant stelt juist: "dit zijn eigenschappen die een accountant nu al moet hebben". De zaal joelt als iemand opmerkt dat zulke kwaliteiten belangrijker zijn voor consultants dan accountants.

Wat houdt het vak van extern accountant eigenlijk nog in, wordt er gevraagd; is het beroep nog wel leuk? "Vroeger was het beter", vindt een deelnemer. Volgens een accountant die betrokken is bij de opleiding kiezen veel accountancystudenten anno nu voor het bedrijfsleven, in plaats van het openbare beroep. En dat beroep heeft juist veel mensen nodig. "Als ik u zo hoor zijn er straks geen studenten meer die voor het vak kiezen", aldus Berry Wammes. Ook wordt opgemerkt dat er leden in de mkb-praktijk hun titel inleveren om onder de regeldruk uit te komen; dan maar verder als administratiekantoor.

NBA

Alle aanwezigen zijn het er over eens: over tien jaar ziet de beroepsorganisatie zelf er anders uit dan nu. Men is benieuwd wat voor de niet-controlerend accountant straks nog de rol van de NBA zal zijn. Volgens de zaal worden de verschillen tussen de ledengroepen in de toekomst groter, maar men is het niet eens of er een gemeenschappelijke basis blijft of niet. “Het is een slecht huwelijk”, wordt er geroepen, als het gaat over de fusieorganisatie NBA.

Ook een vraag naar de status van de titelbescherming over tien jaar zorgt voor meningsverschillen. Een kwart van de aanwezigen denkt dat die status ongewijzigd blijft, 31 procent meent dat de huidige status wordt ingeruild voor alleen een wettelijke controlevergunning via de AFM. Elf procent denkt dat alleen openbaar accountants straks nog een beschermde titel dragen. Nog eens bijna 33 procent verwacht dat ook, maar dan wel 'verzwaard met verplichtingen voor overige werkzaamheden'.

Status

De helft (49 procent) van de aanwezigen vindt dat de NBA vooral moet investeren in belangenbehartiging en maatschappelijk debat. Ruim 22 procent vindt ook opleidingen (ict en soft skills) belangrijk als aandachtsgebied van de beroepsorganisatie.

41 procent kiest nog altijd voor de huidige PBO-status van de NBA, 27 procent voor een koepelorganisatie met zelfstandige ledengroepen en bijna 32 procent ziet meer in afzonderlijke belangenverenigingen. "De publiekrechtelijke status van de NBA is niet meer van deze tijd, dat moet de overheid doen", meent een deelnemer.

Diana Clement merkt bij haar afsluiting op dat het in de praktijk best ingewikkeld is om beide titels (RA en AA) te scheiden: "Er zijn genoeg RA's die samenstellen en AA's die controleren." Een vrouwelijke deelnemer besluit de rondvraag daarna met een hartekreet: "Ik vind het erg als we zo zitten te sippen over het werk dat we doen. Ik wil iedereen oproepen om zelf je eigen beroep en je werk leuk te maken en zo te zorgen dat er weer meer mensen in het beroep komen." Het levert haar een warm applaus op.

In mei organiseert de NBA nog visiediscussies voor de afdeling Oost (11 mei, Deventer) en Centrum (18 mei, Amersfoort). Op dinsdagavond 30 mei organiseert de NBA een bijeenkomst over de mkb-accountant in 2030 (Veenendaal). Meer informatie over het visietraject is te vinden op de themapagina Beroep met toekomst op Accountant.nl.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.