Nieuws

'Betere verantwoording onderwijsgeld nodig'

Onderwijsbesturen moeten beter gaan verantwoorden hoe zij hun geld uitgeven en waarom. Ministers Van Engelshoven en Slob (Onderwijs) willen dat besturen gaan vastleggen hoeveel geld hun scholen krijgen, hoeveel reserves er zijn en hoeveel geld er gebruikt wordt voor het bestuur.

De ministers volgen daarmee een advies van de Onderwijsraad op, zo schrijven zij maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Onderwijsbesturen krijgen hun geld in de zogeheten lumpsum. Dat houdt in dat de besturen zelf kunnen bepalen waar ze hun geld aan uitgeven. De ministers vinden het belangrijk dat besturen zelf keuzes kunnen blijven maken over hun uitgaven. Ze willen de lumpsum dan ook behouden en voorkomen dat die verder onder druk komt als onderwijsbesturen niet goed verantwoorden waar het geld naartoe gaat.

Verantwoording

"Als onderwijsbesturen niet goed uitleggen wat ze met het geld doen, kan de maatschappij het vertrouwen in het onderwijsstelsel verliezen", vreest minister Van Engelshoven. "Daarom is het cruciaal om goed te laten zien wat je met het geld doet en waarom. Bij vertrouwen hoort verantwoording."

Volgens minister Slob zijn er al een aantal onderwijsbesturen goed onderweg met de verantwoording en zijn ook de sectororganisaties zich steeds bewuster van de noodzaak. "Maar het moet echt beter. Alle besturen moeten de wil hebben om het gesprek over hun financiële keuzes te voeren met de betrokkenen – ouders, leraren, medezeggenschapsraden, schoolleiders", stelt hij.

Openbaar

De ministers vragen de besturen om zo snel mogelijk aan de slag gaan met het beschikbaar maken van de gegevens. Ze gaan daarvoor een zogeheten benchmark maken, waardoor de gegevens ook tussen onderwijsbesturen en scholen vergelijkbaar zijn.

De ministers gaan de wet aanpassen, zodat besturen verplicht worden om te laten zien hoe zij hun financiële middelen over de scholen verdelen. Hiernaast blijft ook de website online, waar alle jaarrekeningen van besturen (op bestuursniveau) vergelijkbaar zijn. Ook wordt doorgewerkt aan het wetsvoorstel dat publicatie van het jaarverslag van een bestuur verplicht.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.