Nieuws

Aandeel vrouwelijke topverdieners groeit

Het aandeel vrouwen onder de meest verdienende werknemers in grote ondernemingen en andere organisaties neemt toe. In 2017 bestond de top van de loonlijst van grote organisaties voor ruim twintig procent uit vrouwen. In 2010 was dat nog vijftien procent.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gekeken is naar de 0,2 procent best betaalde banen, binnen private en publieke organisaties met meer dan vijfhonderd werknemers.

Van de 8,1 miljoen werknemersbanen werd in 2017 ruim 47 procent vervuld door een vrouw; bij de 500-plusorganisaties was dat iets meer dan de helft. Daarmee bleef het aandeel vrouwen op de werkvloer vrijwel gelijk ten opzichte van 2010. Het percentage vrouwen onder de topverdieners steeg in deze periode substantieel (van 15 naar 20,4 procent). Zo bezien telde Nederland in 2017 bijna 6.600 topverdieners.

Sectoren

Een bedrijfstak met een van de hoogste percentages vrouwelijke topverdieners is de zorg. In 2017 bezetten vrouwen hier 84 procent van de banen en dertig procent van de best betaalde banen. Met 34 procent lag het aandeel vrouwelijke topverdieners bij 500-plusorganisaties in de overige dienstverlening nog iets hoger, terwijl vrouwen hier 57 procent van de werkvloer uitmaken. Met een kwart vrouwelijke topverdieners hadden ook organisaties in het onderwijs, de verhuur en overige zakelijke dienstverlening naar verhouding vrij veel vrouwen bovenaan de loonlijst.

Het kleinste percentage vrouwen onder de topverdieners is te vinden in de bouw. In verhouding tot het aantal vrouwen op de werkvloer is het aandeel vrouwelijke topverdieners het kleinst in de horeca en de financiële dienstverlening. In beide bedrijfstakken was in 2017 niet meer dan twaalf procent in de top van de loonlijst vrouw, terwijl in de financiële dienstverlening 46 procent van de banen bezet werd door een vrouw en in de horeca zelfs 57 procent.

Jongere topverdieners

In 2017 was 64 procent van de topverdieners bij 500-plusorganisaties 50+. Bijna 29 procent van de topverdieners was tussen veertig en vijftig jaar en nog geen zeven procent tussen dertig en veertig jaar. Slechts een fractie (0,5 procent) was jonger dan dertig jaar.

Niet alleen zijn er naar verhouding meer vrouwen onder de jongere werknemers, ook het aandeel vrouwelijke topverdieners is er hoger. Onder de topverdieners van dertig tot veertig jaar was 26,3 procent vrouw. Onder die van veertig tot vijftig jaar was 25,7 procent vrouw en onder de 50-plussers 17,2 procent.

Voltijd of deeltijd

In 2017 had 23 procent van de vrouwen bij 500-plusorganisaties een voltijdbaan, tegen 68 procent van de mannen. Onder de topverdieners bij 500-plusorganisaties werkte in 2017 bijna iedereen (98 procent) gemiddeld meer dan 35 uur per week. Van alle voltijders bij 500-plusorganisaties is 26 procent vrouw. Gemiddeld over alle organisaties ligt dit op 23 procent.

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.