Nieuws

Open brief young profs: hoop op 'structurele veranderingen'

Het bestuur van de NBA Young Profs heeft een open brief gepubliceerd als vervolg op eerder onderzoek naar de werkdruk in de accountantspraktijk. Nu het 'busy season' weer voor de deur staat hopen de jonge accountants op merkbaar effect van hun onderzoek.

De young profs geven aan in de afgelopen periode met diverse partijen vervolgoverleg te hebben gevoerd, naar aanleiding van onderzoek dat in mei van dit jaar samen met Nyenrode werd gepubliceerd. Daarin werd aandacht gevraagd voor de hoge werkdruk en een negatieve impact daarvan op de kwaliteit van het werk. "Het bestuur van de NBA Young Profs is blij met de aanhoudende aandacht voor de werkdruk bij de young professionals", aldus de open brief.

Naast overleg met de eigen achterban is door de young profs ook gesproken met bestuurders en beleidsbepalers binnen het beroep, om de onderzoeksresultaten toe te lichten en daarvoor "herkenning en erkenning" te krijgen. Daarbij is ook gevraagd om vervolgoverleg na zes maanden, om vast te stellen wat er inmiddels voor maatregelen zijn genomen. "Wij zien uit naar de uitnodigingen", zo schrijven de young profs. Tegelijk constateren zij dat "op organisatieniveau initiatieven worden ontplooid".

Busy season

De jonge accountants geven met de open brief aan benieuwd te zijn "naar de constateringen van en genomen vervolgacties" door hun gesprekspartners. "Wij zijn blij dat het onderwerp niet naar de achtergrond verdwijnt. Hopelijk duidt dit op een bereidheid om tot structurele veranderingen te komen." Daarnaast werken de young profs zelf aan vervolgstappen "die wat ons betreft geen vrijblijvend karakter hebben".

De young profs waarschuwen dat het drukke controleseizoen alweer voor de deur staat en het dus zaak is om concrete maatregelen te nemen. Zij hopen dat hun onderzoek effect heeft gehad, "in de zin dat iedere young professional ervaart werkzaam te zijn in een omgeving waar kwaliteit leveren voorop staat bij een werkdruk die voor hem of haar goed voelt".

» Lees de open brief van de NBA Young Profs

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.