Nieuws

WNT-overtredingen vaak gesignaleerd door accountants

Een "belangrijk deel" van de overtredingen van de Wet normering topinkomens (WNT) wordt gesignaleerd door accountants, die fungeren als "eerstelijns toezichthouder". Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Eerste en Tweede Kamer.

De minister van BZK heeft de WNT-jaarrapportage 2017 vlak voor kerst naar het parlement en de senaat gezonden. "De WNT-jaarrapportage 2017 laat net als vorig jaar een grote mate van naleving van de wet zien bij de circa 6.000 instellingen die onder de wet vallen", stelt de minister in de begeleidende brief.

In de rapportage over 2017 zijn negentien nieuw geconstateerde overtredingen opgenomen. Daarvan zijn er acht door een accountant en elf door een WNT-toezichthouder gesignaleerd. In totaal maakt de jaarrapportage melding van 89 overtredingen.

Aandachtspunten

De minister vraagt aandacht voor het vastleggen van gegevens zoals vakantiedagen en gewerkte uren door interim-topfunctionarissen binnen WNT-instellingen. "Dit gebeurt soms niet of onvoldoende, hetgeen de controle van de accountant en de toezichthouder bemoeilijkt."

Ander aandachtspunt is de rol van de accountant bij de anticumulatiebepaling, aldus Ollongren. "Als een topfunctionaris bij verschillende WNT-instellingen leidinggevend topfunctionaris is, mag hij of zij in totaal nooit meer verdienen dan het WNT-maximum. De NBA heeft mij gemeld de naleving van deze bepaling niet te kunnen controleren, omdat de bevoegdheden van accountants zich niet uitstrekken tot WNT-instellingen waarvan ze de jaarrekening niet controleren." Volgens de minister is het risico dat toezichthouders hierdoor overtredingen missen echter "beperkt van aard".
Het algemeen bezoldigingsmaximum voor WNT-instellingen komt voor 2019 uit op € 194.000.

Download de WNT-jaarrapportage 2017

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.