Nieuws

AFM: 'Blij met toezegging versterking handhavingsinstrumentarium'

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is blij dat de overheid op basis van de aanbevelingen van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) ervoor heeft gekozen om het handhavingsinstrumentarium van de toezichthouder te versterken.

Dat zegt de AFM in haar jaarverslag 2019. "Met zijn reactie op de aanbevelingen van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) kiest de minister voor een breed pakket aan maatregelen om de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Alle schakels in de keten van verslaggeving en controle worden aangesproken om hun rol en verantwoordelijkheid te nemen. Omdat goed toezicht valt of staat met goede handhavingsmogelijkheden en financiële middelen, verwelkomt de AFM de toezegging van de minister om het handhavingsinstrumentarium te versterken. Het is belangrijk dat accountorganisaties rechtstreeks kunnen worden aangesproken op de kwaliteit van controles", aldus de AFM.

De AFM merkt op ook dat de keuze om de AFM verantwoordelijk te maken voor het toezicht op alle niet-oob-accountantsorganisaties een forse uitbreiding betekent van haar taken. Voorheen speelden ook de NBA en de SRA een belangrijke rol in de kwaliteitstoetsing van de niet-oob-kantoren.

Coranacrisis

AFM bestuursvoorzitter Laura van Geest stond vandaag bij het verschijnen van het jaarverslag ook stil bij de impact van de coronacrisis op het financiële stelsel. "De bestrijding van het virus en het beperken van de gevolgen voor de reële economie staan nu centraal. De financiële markten blijken vooralsnog robuust, ondanks de volatiele koersbewegingen. Het is positief dat de sector initiatief neemt om consumenten te helpen die door de coronacrisis tijdelijk in de problemen komen. De AFM ziet er op toe dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, zodat oplossingen voor vandaag geen problemen van later worden."

De toezichthouder wil ook de consument tijdens de crisis niet uit het oog verliezen. "Grote groepen consumenten worden geconfronteerd met forse financiële tegenslagen. Er rust een verantwoordelijkheid op de schouders van financiële instellingen om met adequate oplossingen te komen. De zorgplicht blijft onverminderd belangrijk, het klantbelang mag niet uit het oog worden verloren en eventuele nieuwe, onbetrouwbare kredietaanbieders moeten van de markt worden gehouden. De AFM houdt bij kredietverstrekkers in de gaten of zij de stroom vragen en uitstelverzoeken goed kunnen verwerken."

Publicatieplicht

De AFM constateert dat de kapitaalmarkten vooralsnog goed functioneren, ondanks de impact van de crisis. "De AFM monitort ontwikkelingen en gedrag op de markten extra nauwlettend. De AFM is coulant voor beursgenoteerde ondernemingen als jaarverslagen niet voor 30 april kunnen worden gepubliceerd, zolang aan alle vereisten voor het tijdig bekendmaken van koersgevoelige informatie wordt voldaan."

Brexit

De coronacrisis maakt het sluiten van een overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk voor het eind van het jaar extra uitdagend. Volgens de AFM blijft het risico op een no-deal brexit reëel. "Maar ook in geval van een verlenging van de overgangsperiode blijft de onzekerheid over de gevolgen van brexit voorlopig boven de markt hangen. Hierdoor is nog steeds onduidelijk hoeveel partijen daadwerkelijk hun activiteiten naar Nederland verhuizen en op welke termijn. De AFM heeft het afgelopen jaar ruim vijftig vergunningen verleend."

Pensioenstelsel

De AFM staat ook even stil bij de uitwerking van het pensioenakkoord dat het kabinet en werkgevers- en werknemersorganisaties afgelopen juni sloten. "Dit biedt een kans om het pensioenstelsel te vereenvoudigen. Heldere communicatie is moeilijk als het onderliggende stelsel te ingewikkeld is. Complexiteit ondermijnt bovendien het draagvlak voor het Nederlandse pensioenstelsel en creëert problemen in de uitvoering. Uit een recent onderzoek van de AFM blijkt dat de complexiteit van het huidige stelsel tot fouten leidt in de communicatie naar deelnemers."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.