Nieuws

Bij schadeclaim met 1-0 voor na gegronde klacht

De civiele rechter neemt bij vier van de vijf schadeclaims het oordeel van de tuchtrechter over en als het om wettelijke controles gaat zelfs alle, schrijft VU-juriste Annelies Brink-van der Meer in het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht. De Accountantskamer kan meer complexe zaken verwachten.

Lex van Almelo

Brink heeft eenentwintig uitspraken van de civiele rechter vergeleken met het oordeel van de tuchtrechter. In zeventien gevallen (81 procent) nam de rechtbank het tuchtrechtelijk oordeel over. In de vier andere gevallen negeerde de rechtbank het oordeel of week ervan af. In 2013 concludeerden twee andere juristen nog dat de civiele rechter het tuchtrechtelijk oordeel in dertien van de eenentwintig zaken volgde (61 procent).

Als het om aansprakelijkheid gaat voor fouten bij wettelijke controles volgt de civiele rechter het oordeel van de tuchtrechter zelfs altijd. Alleen bij advieswerkzaamheden wijkt die af. Advieswerkzaamheden zijn minder gereguleerd, diverser en ook minder complex en specialistisch dan wettelijk controles. Volgens Brink is het daardoor voor de civiele rechter wellicht eenvoudiger om te beoordelen of aan de civielrechtelijke norm is voldaan.

Voorsprong

De VU-juriste concludeert dat je inderdaad met 1-0 voorstaat als je een schadeclaim indient nadat de tuchtrechter de klacht gegrond heeft verklaard. In ieder geval in zaken over wettelijke controles. Volgens haar kan deze conclusie wellicht bijdragen aan het vinden van oplossingen voor de capaciteitsproblemen van de Accountantskamer, die mede het gevolg zijn van grote, complexe tuchtzaken na faillissementen van grote bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan de klaagschriften van honderden pagina’s in de Imtech-zaak.

Het besef van de 1-0-voorsprong zal de Accountantskamer namelijk niet minder populair maken bij schadeclaimers.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.