Nieuws

Nieuwe DilemmApp in gebruik bij vier beroepsorganisaties

De DilemmApp, al langer ingezet door de NBA, wordt inmiddels ook door beroepsorganisaties KNB, NovA en NOB gebruikt. De app is helemaal vernieuwd. "Het is het motortje waarmee je de dialoog tussen leden in beweging brengt."

De DilemmApp werd eerder ontwikkeld door KPMG en aanvankelijk door de NBA ingezet voor accountants in business. Sinds eind 2019 richten de gepresenteerde dilemma’s zich ook op openbaar, intern en overheidsaccountants. De app is inmiddels ook omarmd door de beroepsorganisaties voor belastingadviseurs, advocaten en notarissen. De nieuwe editie vraagt daarom eerst om een passende inlog als accountant of vanuit een andere beroepsgroep.

Bewustzijn verhogen

"De DilemmApp jaagt het debat aan", aldus NBA-voorzitter Marco van der Vegte. De Ledengroep Accountants in Business begon in 2014 met de DilemmApp en tegenwoordig telt de app zo'n 1.200 tot 1.400 gebruikers per dilemma. "Dat andere beroepsgroepen zijn aangehaakt is logisch. De app is een eenvoudige tool maar je bestrijkt er een heel breed gebied mee. Het gaat niet alleen over vakinhoudelijke zaken, maar ook over voorbeeldgedrag", stelt Van der Vegte. "Bij ieder dilemma verhoog je de urgentie als je jezelf de vraag stelt: hoe zou het zijn als dit op de voorpagina van de krant staat? Kun je die actie verdedigen?"

De behoefte aan nadenken over dilemma's is groot, benadrukt de NBA-voorzitter. Dat blijkt bijvoorbeeld bij fraudetrainingen, waar mensen samen over een case discussiëren. "Als je zo'n case bespreekt verhoogt het je bewustzijn. We denken te vaak dat er maar één antwoord is op een vraag. In de DilemmApp zie je dat er meer antwoorden mogelijk zijn."

Real life cases

Volgens Bartjan Zoetmulder, voorzitter van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is de  DilemmApp "niet meer weg te denken uit ons programma", omdat maatschappelijke aspecten van het fiscalistenvak alleen maar belangrijker worden. "Tien jaar geleden laaide de discussie al op over agressieve taxplanningstructuren. Moraliteit en ethiek is daarom een terugkerend thema op onze jaarcongressen en maakt onderdeel uit van ons PE-programma. We hebben cursussen tax governance en fiscale ethiek en niet te vergeten een Code of Conduct. Om dat toetsingskader in praktijk te brengen ben je gebaat bij voorbeelden. Met de DilemmApp maak je het concreet. De dilemma’s die we gebruiken zijn real life cases. Je ziet waar collega's tegen aanlopen."

Inmiddels wordt de app door vierhonderd NOB-leden gebruikt. Dat moeten er meer worden, daarom is Zoetmulder heel blij met de vernieuwde app. "We onderzoeken hoe we de app meer kunnen laten aansluiten op ons opleidingstraject. Misschien maken we hem wel onderdeel van de PE-verplichting."

Laagdrempelig

Het succes van de DilemmApp zit voor Frans Knüppe, algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten, in de laagdrempeligheid. "Honderden advocaten reageren tweewekelijks op een nieuw dilemma. Ik verwacht dat met de vernieuwde app dat aantal verder zal stijgen." De Nova stimuleert het gesprek over gedragsregels via ontbijtbijeenkomsten en in de beroepsopleiding neemt ethiek een belangrijke plaats in. "Toch blijven tuchtrecht en gedragsregels redelijk abstracte begrippen. Natuurlijk is er casuïstiek, maar dat gaat altijd over anderen. Dan heb je een reflex om te denken dat het jou niet overkomt. De casussen in de DilemmApp zijn eenvoudig en in de ik-vorm geschreven. Daardoor krijgen ze makkelijker toegang tot het hoofd van de advocaat."

Knuppe gebruikt de app zelf ook. "Mijn profiel is heel braaf. Volgens de DilemmApp laat ik mij leiden door het maatschappelijk belang."

Kruisbestuiving

"De DilemmApp is het motortje waarmee je de dialoog tussen leden in beweging brengt", aldus Nick van Buitenen, voorzitter van de KNB. "Van de 3.300 leden van de KNB gebruikt ongeveer twintig procent actief de DilemmApp, maar het daadwerkelijke effect van de app is groter." Via de app zoekt de KNB het gesprek met de leden. De dilemma's worden onder meer gebruikt in intervisiegroepen waarin notarissen elkaar als klankbord gebruiken. "Als je de DilemmApp alleen gebruikt om even snel op een dilemma te klikken is het nut beperkt. Sommige ringvoorzitters bespreken de app daarom in groepen tijdens regionale vergaderingen. Zo vindt er een kruisbestuiving plaats. De aandacht voor de app neemt toe en je vergroot de betrokkenheid van leden bij de KNB."

De KNB stelt sinds 2015 de maatschappelijke relevantie van het notariaat centraal in strategiedocumenten. "We krijgen er vanuit de overheid steeds meer taken bij die zich soms moeilijk verhouden tot het ondernemerschap. In het vinden van die balans speelt de app een belangrijke rol", zegt Van Buitenen. "Beginnende kandidaat-notarissen zijn vaak nog een beetje wantrouwig als ik het gebruik van de DilemmApp propageer. Die zijn nog in opleiding en denken dat het een extra toetsingsinstrument is. Gelukkig is dat niet het geval. Het gaat niet om het behalen van een score, maar om de vraag of je er over hebt nagedacht."

Lees meer over de nieuwe versie van de DilemmApp op nba.nl.  

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.