Nieuws

NBA-voorzitter kijkt terug op een 'hete zomer'

Nieuwe standaarden voor de verantwoording bij de NOW-regeling worden begin september ter consultatie aan de leden voorgelegd. Dat zegt NBA-voorzitter Marco van der Vegte, die in de jongste editie van 'Vragen aan de Voorzitter' terugkijkt op een 'hete zomer'.

Ook in de zomerweken is het overleg met SZW en UWV doorgegaan, aldus Van der Vegte. Inmiddels liggen er twee concept-standaarden voor accountants, die begin september worden gepubliceerd. Vanuit SZW is er ook een controleprotocol en de derdenverklaring, die nodig is voor de verantwoording van subsidiebedragen tot 125.000 euro.

Ondanks de urgentie is er toch in het proces ruimte gehouden voor een korte consultatie, benadrukt de voorzitter. Op 24 september organiseert de NBA een volgend webinar over de NOW-verantwoording, waar de standaarden inhoudelijk aan de orde zullen komen. Medio oktober komt er een apart webinar over de derdenverklaring.

Van der Vegte spreekt van een "hete zomer", niet alleen vanwege de bereikte temperaturen en het intensieve overleg met SZW en UWV over de NOW-regeling, maar ook door het vele werk voor cliënten die het zwaar hebben in coronatijd. Daarnaast vergt de samenwerking binnen teams extra inspanning nu het werk vooral online wordt gedaan. Hij vraagt in dat verband ook aandacht voor de start van een nieuwe lichting aankomend accountants in september.

Wetgeving

De voorzitter geeft in het interview ook een toelichting op de brief die het NBA-bestuur recent heeft gericht aan minister Hoekstra, met suggesties voor toekomstige wetgeving. Tijdens het Algemeen Overleg van 28 september spreekt de Tweede Kamer met de minister over het accountantsberoep; Van der Vegte noemt het "een belangrijke dag voor het accountantsberoep".

De NBA gaat in de brief onder meer in op de aanbevelingen van de CTA rondom audit quality indicators, het toezicht en een verplichte rapportage over frauderisico's en continuïteit in het bestuursverslag. Verder bepleit de NBA om de ledenvergadering ook in de toekomst online te kunnen organiseren.

Het video-interview met de NBA-voorzitter is te bekijken via Accountant.nl, NBA.nl, het YouTube-kanaal van de NBA en LinkedIn. Leden kunnen vragen indienen via vragenaandevoorzitter@nba.nl. De volgende uitzending is gepland voor 1 oktober aanstaande. Terugkijken van eerdere edities kan hier.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.