Nieuws

Continuïteit Imtech niet goed bekeken bij controle 2012

De Accountantskamer heeft een berisping opgelegd aan de controlepartner van KPMG die de jaarrekening 2012 van Imtech goedkeurde en tegen de betrokken OKB'er. De controlepartner had niet akkoord mogen gaan met de post goodwill, terwijl hij de continuïteitsparagraaf en de haalbaarheid van de 'mitigating actions' onvoldoende heeft geëvalueerd. De klacht tegen de betrokken engagement partner is ongegrond.

Lex van Almelo

Voor de controle van de jaarrekening 2011 kregen de controlerend accountants en de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar al harde tikken op de vingers. De controlepartner werd voor drie maanden doorgehaald en de engagement partner voor één maand, terwijl de OKB’er werd berispt. De nieuwe uitspraak gaat over de controle van de jaarrekening 2012 en het Audit Update Report naar aanleiding van de halfjaarcijfers 2012.

Controle

Bij de controle van de post goodwill leunden de accountants op experts. Uit het dossier blijkt echter niet dat de controlepartner de aanvaardbaarheid van de brongegevens, waarop de deskundigen zich hebben gebaseerd, heeft geëvalueerd.

Over de continuïteitsparagraaf oordeelde de controlepartner dat er géén reden was om de jaarrekening op te stellen op basis van discontinuïteit, maar dat er wél onzekerheden van materieel belang bestonden. En ook bij de beoordeling van de continuïteitsveronderstelling leunde hij op deskundigen. Die kwamen in hun conclusie met het voorbehoud dat sommige methodologische aannames mogelijk niet overeenstemden met “de onderliggende zakelijke realiteit van Imtech”. Wat de accountant met dat voorbehoud heeft gedaan, is niet duidelijk. Volgens de Accountantskamer heeft hij de juistheid en volledigheid van de brongegevens niet deugdelijk geëvalueerd.

Volgens ingeschakelde herstructureringsspecialisten waren er ‘mitigating actions’ nodig om te voorkomen dat Imtech niet meer voldeed aan het convenant met de financiers. Imtech vermeldt in de toelichting van de geconsolideerde jaarrekening 2012 dat ‘mitigating actions’ mogelijk zijn als onzekerheden van materieel belang zich daadwerkelijk voordoen. Zo zou:

  • het werkkapitaal kunnen worden verbeterd;
  • de betaaltermijn voor crediteuren kunnen worden verlengd;
  • er voor 80 tot 90 miljoen euro aan aandelen kunnen worden geplaatst.

De accountant heeft de haalbaarheid van deze ‘verlichtende acties’ echter niet geëvalueerd. In het controledossier is er althans niets over een beoordeling te vinden.

Omdat Imtech een beursgenoteerde onderneming was met veel aandeelhouders, obligatiehouders, andere schuldeisers en werknemers had de accountant een bijzondere verantwoordelijkheid bij de controle. Daarom zouden de gegronde klachtonderdelen tot een tijdelijke doorhaling moeten leiden. Maar in dit geval volstaat een berisping, omdat de ‘zeer omvangrijke klachten’ gaan over controles bij dezelfde onderneming en met elkaar samenhangen.

De klacht tegen de engagement partner is ongegrond verklaard, omdat zij niet verantwoordelijk is voor de werkzaamheden waarover de curatoren klagen dan wel omdat de Accountantskamer niet kan vaststellen dat zij medeverantwoordelijk is voor de gedragingen waarvoor de controlepartner is berispt. De OKB’er wordt wel mede verantwoordelijk gehouden voor de feilen van de controlepartner. Uit diens dossier blijkt niet hoe gedetailleerd en diepgaand hij een en ander heeft beoordeeld. Gezien de tekortkomingen had hij niet mogen instemmen met de goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening 2012.

Audit Update

De klachten over de analyse van de halfjaarcijfers van 2012 en het ‘Audit Update Report’ zijn ongegrond, voor zover zij ontvankelijk zijn. Volgens de Accountantskamer is niet gebleken dat de accountants in strijd hebben gehandeld met enig fundamenteel beginsel. De OKB’er had daarom niet hoeven aandringen op actie, zodat de klacht tegen hem eveneens ongegrond is.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.